คริปโตเคอร์เรนซี อาจจะเป็นคำที่หลายๆ คนไม่คุ้นเคย แต่จริงๆ แล้ว เทคโนโลยีนี้ทางภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน จึงทำให้ ก.ล.ต. ออกประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายและการออกโทเคนดิจิทัล ด้วยการทำ ICO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ คริปโตเคอร์เรนซี ภายใต้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยจะมีผลใช้บังคับ 16 ก.ค. 61 เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักคริปโตเคอร์เรนซีให้มากขึ้น โดยติดตามได้จาก ซีรีย์คริปโตเคอร์เรนซีทั้ง 3 ซีรีย์ต่อไปนี้

Cryptocurrency 101 : บล็อกเชนและบิทคอยน์นวัตกรรมแห่งศตวรรษ

Cryptocurrency 102 : เหนือกว่าบิทคอยน์

Cryptocurrency 103 : Initial Coin Offering การระดมทุนยุค 4.0

Twitter ป้องกันการสแปม hashtag โดยเปิดให้รีพอร์ทได้ถ้าเจอ

ทวิตเตอร์เพิ่มฟังก์ชั่นรับการกดรายงาน #แฮชแท็ก ที่เป็นสแปม หรือคุกคาม ละเมิด ข่มขู่ หรือแพร่กระจายข่าวปลอม แม้แต่การติดแฮชแท็กนอกเรื่อง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเนื้อหา

บริการหนังเอ็กซ์ยุคดิจิตัล – ใส่หน้าตัวเองแทนตัวแสดงได้

เทคโนโลยี ai ถูกนำไปบริการสุดพิสดาร รับดัดแปลงใส่หน้าของลูกค้าเองลงไปในหนังเอ็กซ์ ซ้ำยังสามารถเปลี่ยนฉากให้เป็นที่บ้านตัวเองได้อีกด้วย

WeChat Pay บุกอเมริกา  แต่ยังมุ่งจับนักท่องเที่ยวจีนเองก่อน

“WeChat Pay” ในเครือแอพ WeChat ของบริษัท Tencent ประกาศเปิดบริการในสหรัฐอเมริกา โดยจะเริ่มจากเพิ่มจำนวนร้านค้าที่รองรับ Wechat Pay จำนวนมหาศาลภายในปีนี้ เป้าหมายแรกก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีน…

เทคโนโลยี IoT เพื่ออุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว

ประเทศไทยเป็นตลาดเศรษฐกิจอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน โดยคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว โซลูชั่นเมืองอัจฉริยะและ IoT วัสดุก่อสร้างเพื่อการสร้างเมืองสีเขียว เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและการป้องกันสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย และเป็นสิ่งที่จำเป็นในระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางไต้หวันเห็นถึงโอกาสและได้จัดซุ้มผลิตภัณฑ์สีเขียวของไต้หวันจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่จะช่วยประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงาน ตัวอย่างเช่น

ด้านโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ได้แก่ หลอดไฟแอลอีดีและโคมไฟสำหรับบนถนน โคมไฟสำหรับอุตสาหกรรม สถานีชาร์จไฟ เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพอากาศ หลังคาและแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทพื้นผิวคริสตัล โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบควบคุมแสงอัจฉริยะ

รวมไปถึงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น กระจกอัจฉริยะที่เปลี่ยนจากกระจกใสเป็นกระจกฝ้าและทึบแสงได้ซึ่งควบคุมโดยระบบไฟฟ้า กระจกประเภทฉนวนกันความร้อนแบบประหยัดพลังงานการวางแผนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงเผาขยะและโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

เมืองอัจฉริยะเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวก รวมไปถึงเมืองสีเขียวที่ผู้ประกอบการและทางภาครัฐในความสำคัญเพราะส่งผลถึงโลกที่เป็นที่อยู่อาศัยของทุกคน ผู้ผลิตนวัตกรรมอาจจะต้องนึกถึงความเชื่อมโยงระหว่าง 2 สิ่งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของของผู้บริโภคที่เริ่มเห็นความสำคัญ

ห้องปฎิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ AI Lab สำหรับการทำธุรกิจอัตโนมัติ

ปัจจุบันมีจำนวนแพทย์เพียง 0.47 ในอัตราประชากรไทย 1,000 คนเท่านั้น หรือจำนวนครู 1 คน ต่อนักเรียน 50 คน ซึ่งเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) นี้จะสามารถช่วยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เพิ่มขึ้น AI จะมีช่วยในการทำงานของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และพัฒนาคน

และด้วยข้อมูลจาก McKinsey ระบุว่า บริษัทในปัจจุบันกว่า 50% ใช้เทคโนโลยีหรือกำลังทดลองใช้ AI ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน โดยจะเข้ามาแทนที่งานบางอย่าง และสร้างงานบางอย่างด้วย รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ให้บริการเครือข่ายมือถือ ก็นำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการทำงาน ซึ่งส่งผลด้านการให้บริการที่ดีขึ้น

จึงทำให้องค์กรอย่าง dtac ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวห้องปฎิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab) เพื่อสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำธุรกิจแบบอัตโนมัติ และให้นักศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาในองค์ความรู้ด้าน AI Data Scientist และ Machine Learning

ซึ่งจะสามารถช่วยจัดชุดข้อมูลที่เกิดจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งสร้างชุดข้อมูลจำนวน 1 พันล้านชุดต่อวันกับเครือข่าย โดย 75% …

รู้จัก DAICO : อีกขั้นหนึ่งของ ICO

วันที่ผมกำลังนั่งเขียนบทความนี้ (14 พฤษภาคม 2561) เป็นวันที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. ฯ) มีผลบังคับใช้ โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งเป็นการกำหนดมาตรการและแนวทางกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือ ICO (Initial Coin Offering) ซึ่งผมได้นำเสนอรายละเอียดไปในบทความก่อนหน้า ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยเป็นชาติแรก ๆ ในโลกเลยก็ว่าได้ที่ออกกฎหมายมารองรับกระบวนการระดมทุนรูปแบบใหม่นี้

เห็นได้ชัดเจนว่า วัตถุประสงค์หนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนจากผู้ไม่ประสงค์ดี (Scam) ที่มักมีข่าวให้เห็นอยู่เนือง ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการ ICO แบบเดิมนั้นไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทราบเลยว่าเงินที่ถูกระดมทุนไปได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อโครงการในส่วนใดบ้าง สอดคล้องกับที่ผู้ระดมทุนได้ระบุในเอกสาร White Paper หรือไม่ ซึ่งต่างจากการระดมทุนโดยตราสารดั้งเดิม อาทิ ตราสารหุ้น ที่มีกฎหมายกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ทั้งหลายทั้งปวงจึงต้องขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของผู้ต้องการระดมทุน ส่วนผู้ลงทุนนั้นก็คงได้แต่สวดมนต์ภาวนาไม่ให้โดนเชิดเงินหนีไป

ภายในขุมชนคริปโทเคอร์เรนซีก็ทราบดีถึงปัญหา Scam ที่แพร่ระบาดและสร้างชื่อเสียให้กับวงการนี้ นาย Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้งอีเธอเรียม (Ethereum) จึงได้นำเสนอแนวทางการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถควบคุมการใช้เงินได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ได้ลงทุนไปนั้น ได้มีการนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์จริง

DAICO คืออะไร และทำงานอย่างไร ?

DAICO จะทำงานในรูปแบบของสัญญา (Contract) ซึ่งจะเริ่มทำงานทันทีเมื่อช่วงการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนสิ้นสุดลง โดยจะมีกลไกหนึ่งเรียกว่า …

AI สามารถตรวจจับเอกสารภาพจากกล้องมือถือ

Adobe Scan ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจจับขอบของเอกสารจากการถ่ายภาพจากกล้องมือถือสมาร์ทโฟน ที่จะช่วยแก้ไขมุมมองโดยอัตโนมัติด้วยการลบเงา และปรับข้อความให้คมชัด ทำให้สามารถอ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น เอกสารจาก Adobe Scan จะเชื่อมต่ออัตโนมัติกับ Adobe Document Cloud ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไข สร้าง และกรอกแบบฟอร์ม เซ็นชื่อ ในเอกสารได้ในผ่านระบบ Cloud

โดยผู้ใช้สามารถปรับเอกสาร PDF เพิ่มเติมได้ อย่างเช่น การจับภาพ ครอบตัด ปรับสีและความสว่าง เปลี่ยนลำดับ ลบหรือเพิ่มหน้า บันทึกไฟล์และแชร์ไฟล์ได้ผ่านสมาร์ทโฟน

ซึ่งเหมาะสำหรับบันทึกใบเสร็จค่าใช้จ่าย นามบัตร โน้ตเลคเชอร์ในห้องเรียน เอกสารภาษีสำหรับการจัดเก็บแบบดิจิทัล และยังสามารถตรวจจับจากการสแกนนามบัตร ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องใส่ไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ได้อัตโนมัติ ด้วยระบบการรู้จำข้อความโดยอัตโนมัติ (OCR)

กทม. Connect แอปฯ แจ้งเตือนสำหรับคนกรุงเทพฯ

ผลสำรวจจาก บ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวปลอม จากประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ว่าจำนวน 65.1 % พบกับปัญหาข่าวปลอม โดยพบผ่าน Facebook ถึง 54.2 %  โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติ ถึง 8.7 % ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมาก และหากผู้ที่ไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว ก็อาจทำให้เข้าใจผิดและเกิดการบอกต่อของข่าวปลอม

และเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น กทม. Connect สำหรับในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือและรวดเร็ว

โดยภายในแอปฯ ประกอบไปด้วยระบบคลาวด์เพื่อรองรับการบริการข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้ในการแจ้งข่าวสาร เช่น การแจ้งเตือนฝนตก น้ำท่วม น้ำประปาไม่ไหล ไฟฟ้าดับ สภาพการจราจรแบบ Real time รวมทั้งการร้องทุกข์ต่าง ๆ

ในส่วนของคนกรุงเทพฯ ที่อยู่อาศัยหรือเข้ามาประกอบอาชีพ และเดินทางมาท่องเที่ยว มากกว่า 10 ล้านคน แอปฯ …

สนามบินยุคดิจิตัล ติดกล้อง AI จดจำใบหน้าคนเข้าออกประเทศ

สนามบินยุคใหม่ ใช้ระบบจดจำใบหน้า มาตรวจคนเข้าเมือง จับคนที่ใช้หลักฐานปลอมแปลงเป็นคนอื่นเพื่อหลบหนีเข้าประเทศไว้ได้

Ooca สตาร์ทอัพกลุ่ม Health Tech แอปฯปรึกษาจิตแพทย์ผ่าน Video Call ชนะที่ 1 dtac Batch 6

พึ่งจบไปหมาด ๆ สำหรับโครงการ dtac accelerate Demo Day Batch 6 กับการแข่งขันค้นหาทีมสตาร์ทอัพ ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนได้ผู้ชนะทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ ผู้ชนะเลิศได้แก่ Ooca สตาร์ทอัพกลุ่ม Health Tech แอปพลิเคชั่นปรึกษาจิตแพทย์ผ่านวีดีโอคอล โดยได้รับรางวัลเงินสนับสนุนออกบูธทั้ง 3 วันในงาน TechCrunch Disrupt San Francisco 2018 สำหรับผู้ชนะภายในงานยังมีอีก 3 รายการ ได้แก่ ทีม Somjai Home Loan ทีม GoWabi และทีม Noburo

สำหรับแอปพลิเคชั่น Ooca เป็นแอปฯ ที่สามารถวิดีโอคอลกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะป่วยในการปรึกษา โดยเหมาะกับผู้ที่ไม่กล้า ไม่มีเวลาพบกับจิตแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือผู้ที่ยังไม่แน่ใจในอาการป่วยของตน ซึ่งมีคนมากมายในสังคมปัจจุบัน ที่ยังมองว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องน่าอาย

โดยสามารถปรึกษาปัญหาได้หลากหลายเรื่อง เช่น ปัญหาโรคซึมเศร้า ปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาในการเลี้ยงดูลูก ปัญหาคู่สามีภรรยา …

กระแสนิยม O2O จากจีน สู่การเปลี่ยนแปลงตลาดออนไลน์ในไทย

ETDA ได้คาดการณ์ว่า ปี 61 ประเทศไทย การค้าในรูปแบบ E-Commerce ในปัจจุบัน จะเติบโตถึง 3 ล้านล้านบาท ซึ่งหลาย ๆ คนคิดว่าเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน แต่ตอนนี้ ประเทศจีนมีการทำการตลาดในรูปแบบที่ใช้งานบนออนไลน์ ที่เรียกว่า O2O ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและแพร่หลาย และมีองค์กรไทยบางเจ้านำรูปแบบนี้เข้ามาในไทยแล้ว เรามารู้จักการตลาดรูปแบบ O2O ว่าคืออะไรกันดีกว่า

O2O (Online to Offline) หรือที่แปลให้เข้าใจง่าย ๆ เลยคือ การนำธุรกิจในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์รวมกัน ยกตัวอย่างเช่น LINE ร่วมมือกับ LALAMOVE ที่ให้บริการ LINE MAN ซึ่งการใช้บริการต้องผ่านแอปพลิเคชั่น LINE MAN และเมื่อเราสั่งอาหารเสร็จ ก็จะมีคนขับจักรยานยนต์มาส่งสินค้าหรือบริการที่เราต้องการ เมื่อพูดง่าย ๆ ก็คือ แอปฯ คือ รูปแบบออนไลน์ สำหรับ ส่วนพนักงานขับรถคือออฟไลน์และร้านค้า เมื่อนำมารวมกันก็คือการตลาดในรูปแบบ O2O นั่นเอง

และช่องทางการขายที่พึ่งเปิดตัวในไทยได้ไม่นานมานี้ในลักษณะออฟไลน์และออนไลน์ (O2O) ในชื่อเว็บไซต์ …

ปลั๊กไฟ IoT ที่สามารถสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน

หลาย ๆ คน คงเคยได้ยินคำว่า IoT (Internet of Things) ซึ่งมีชื่อเรียกภาษาไทยว่า “อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ซึ่งหมายถึง การที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถสั่งการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ผ่านการสั่งการณ์จากสมาร์ทโฟนที่มีระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการในไทยเริ่มที่นำระบบดังกล่าว สร้างและนำมาผลิตเพื่อจำจำหน่าย ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่มีระบบ IoT เช่น IoT ในโครงการแสนสุข สมาร์ทซิตี้

และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตอนนี้มีระบบ IoT แล้วอย่างปลั๊กไฟ ที่ทางแอนิเทค ได้เปิดตัวปลั๊กพ่วงที่นำเทคโนโลยี IoT และ Cloud Server พร้อมด้วย eSIM ที่ทำให้ปลั๊กสามารถรับคำสั่งให้เปิด ปิดอุปกรณ์ได้โดยผ่านทางสมาร์ทโฟน ซึ่งรายละเอียดจะเป็นเช่นไร สามารถติดตามต่อได้ในคลิป

สำหรับการทำงานของปลั๊ก คือการเชื่อมต่อปลั๊กกับระบบอินเตอร์เน็ต และรับคำสั่งผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดตารางการเปิด-ปิด อุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติ และสามารถคอยเตือนความจำเป็นว่าเราจะเปิด-ปิด จากสมาร์ทโฟนแม้จะไม่ได้อยู่ในบ้าน โดยจะมีการจำหน่ายในอนาคตต่อไป

ในต่อไปในอนาคต อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจจะต้องสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวเพียงปลายนิ้ว หรือต่อไปอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ท่าสั่งการผ่านเสียงแบบโทนี่ สตาร์ค ในภาพยนตร์ไอรอนแมน ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการรอเครื่องทำงานเพราะสามารถสั่งการจากที่ไหนก็ได้ ในเวลาอันไม่ไกลนี้ก็เป็นได้

Facebook Camera เปิดฟีเจอร์ใหม่ ทดลองเครื่องสำอางผ่าน AR

สาว ๆ ทั้งหลายอาจจะเคยถ่ายรูปตัวเองเพื่อจะลงอวดโฉมลงโซเชียล แต่คงต้องแต่งภาพให้ตัวเองสวยเป็นที่น่าพอใจก่อนที่จะลงรูป โดยผ่านแอปพลิเคชั่นแต่งภาพ ที่อาจจะรู้จักอย่าง MakeupPlus AR แอปพลิเคชั่น ช่วยแต่งหน้า เปลี่ยนสีผมของเราให้ออกมาสวยยิ่งขึ้น  ด้วยระบบ AR และยังมีฟีเจอร์สำหรับทดลองเครื่องสำอางจากเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างเช่น NYX  Victoria’s Secret  3CE หรือแม้แต่ Cute Press ที่สามารถสั่งซื้อได้เลย โดยทางแอปฯจะเชื่อมโยงให้เราสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ E-Commerce

และเมื่อไม่นานมานี้ กับการเปิดตัวทดลองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านเทคโนโลยี AR เช่นกัน ผ่านทาง Facebook Camera โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง Facebook และโมดิเฟส (ModiFace) ธุรกิจเทคโนโลยี AR และ AI ที่ลอรีอัลแบรนด์เครื่องสำอางได้ทำการซื้อกิจการเมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสามารถทดลองเมคอัพจากแบรนด์เครื่องสำอางในเครือของลอลิอัล ซึ่งจะเปิดตัวภายในเดือนสิงหาคมนี้

ในอนาคต การเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ นอกจากเครื่องสำอาง อย่างเช่น เสื้อผ้า รองเท้า อาจจะไม่ต้องไปลองถึงร้านเสื้อ หรือขับรถออกไปหาที่จอดตามห้าง เพียงเพราะเราชื่นชอบผลิตภัณฑ์ ก็สามารถทดลองสวมใส่ผ่านระบบ AR ว่าเหมาะสมหรือไม่  …