คนไทยติดจอนาน 6.3 ชั่วโมง ช้อปออนไลน์กิจกรรมยอดฮิต

เป็นประจำทุกปีที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ออกมาเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งในปีนี้ได้ทำการสำรวจประชาชนไทยกว่า 25,101 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในปี 2560 พบว่า คนไทยมีการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 6.3 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่ Gen Y ยังครองแชมป์กลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตสูงสุดถึง 7.12 ชั่วโมงต่อวัน

คนไทยใช้เน็ตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.3 ชั่วโมงต่อวัน มากกว่าปี 2559 ที่เฉลี่ย 6.24 ชั่วโมงต่อวัน โดย Gen Y ยังเป็นกลุ่มที่ใช้เน็ตสูงที่สุด

Gen Y ครองแชมป์ใช้เน็ตสูงสุด 3 ปีซ้อน

Gen Y เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุด โดยในช่วงวันทำงานหรือวันเรียนหนังสือใช้เฉลี่ยที่ 7.12 ชั่วโมงต่อวัน และมากถึง 7.36 ชั่วโมงต่อวันในช่วงวันหยุด

ขณะที่ Gen X และ Gen Z ใช้อินเทอร์เน็ตในวันทำงานและวันเรียนหนังสือ โดยเฉลี่ยเท่ากันที่ 5.48 ชั่วโมงต่อวัน แต่ในวันหยุด Gen Z กลับใช้เพิ่มขึ้นเป็น 7.12 ชั่วโมงต่อวัน สวนทางกับ Gen X ที่ใช้ลดลงที่ 5.18 ชั่วโมงต่อวัน โดยกลุ่ม Baby Boomer ใช้ 4.54 ชั่วโมงต่อวันในวันทำงาน และ 4.12 ชั่วโมงต่อวันในวันหยุด

คนไทยนิยมใช้เน็ตที่บ้าน

สถานที่ที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดยังคงเป็นที่บ้าน คิดเป็น 85.6 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือที่ทำงาน 52.4 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยการใช้ระหว่างเดินทาง 24 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 14 เปอร์เซ็นต์ในปีก่อน ขณะที่การใช้อินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษาลดลงจาก 19.7 เปอร์เซ็นต์ เป็น 17.5 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้

ช็อปออนไลน์กระโดดติด 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิต

ด้านกิจกรรมที่นิยมทำเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 5 อันดับแรก อันดับหนึ่งเป็นการใช้โซเชียลมีเดีย 86.9 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการค้นหาข้อมูล 86.5 เปอร์เซ็นต์ การรับส่งอีเมล 70.5 เปอร์เซ็นต์ การดูทีวีและฟังเพลงออนไลน์ 60.7เปอร์เซ็นต์ และการซื้อสินค้าออนไลน์ 50.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการขยับขึ้นมาติดอันดับ 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิตเป็นครั้งแรก จากปี 2559 ที่อยู่ในอันดับที่ 8  แสดงให้เห็นว่าอีคอมเมิร์ซได้รับการยอมรับมากขึ้น

นอกจาก 5 อันดับกิจกรรมยอดฮิตข้างต้นแล้ว ตัวเลขอื่นที่น่าสนใจพบว่า คนไทยยังใช้เน็ตในการทำธุรกรรมทางการเงินถึง 45 เปอร์เซ็นต์ และมีการใช้ในการหางาน/สมัครงานออนไลน์ 16 เปอร์เซ็นต์

Youtube โซเชียลครองใช้ผู้ใช้

ส่วนโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ YouTube 97.1 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วย Facebook 96.6 เปอร์เซ็นต์ Line 95.8 เปอร์เซ็นต์ Instagram 56 เปอร์เซ็นต์ Pantip 54.7 เปอร์เซ็นต์ Twitter 27.6 เปอร์เซ็นต์ และ WhatsApp 12.1 เปอร์เซ็นต์

โดย YouTube ยังเป็นที่นิยมมากที่สุดในกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ด้าน Gen X และ Baby Boomer นิยมใช้ LINE มากเป็นอันดับ 1

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาโซเชียลมีเดียยอดนิยม 3 อันดับแรกยังคงเป็น Youtube , Facebook และ LINE

คนไทยหันซื้อสินค้า-บริการไลฟ์สไตล์ผ่านออนไลน์

ขณะที่พฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการทางออนไลน์ของคนไทย พบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ขายของออนไลน์จากโฆษณาและสื่อออนไลน์มากที่สุด โดยคิดเป็น 55.9 เปอร์เซ็นต์

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA

จะเห็นได้จากสินค้าและบริการที่คนไทยนิยมซื้อออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ สินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 44 เปอร์เซ็นต์ สินค้าด้านสุภาพและความงาม 33.7 เปอร์เซ็นต์ อุปกรณ์ไอที 26.5 เปอร์เซ็นต์ เครื่องใช้ภายในบ้าน 19.5 เปอร์เซ็นต์ บริการสั่งอาหารออนไลน์ 18.7 เปอร์เซ็นต์ และบริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว 17.9 เปอร์เซ็นต์

บนออนไลน์สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งการสั่งอาหารออนไลน์ การเดินทาง/ท่องเที่ยว รวมไปถึงการดาวน์โหลด และความบันเทิง

นอกจากนี้ผลสำรวจยังระบุอีกว่า คนไทยนิยมซื้อทางออนไลน์ในช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท ยกเว้นบริการด้านการเงินและการลงทุนที่ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อที่มูลค่ามากกว่า 10,000 บาท โดยช่องทางการชำระเงินที่มีการใช้มากที่สุดคือ บัตรเครดิต 35.1 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ การโอนเงินผ่านแอพฯธนาคาร 31.9 เปอร์เซ็นต์ และการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม 27.1 เปอร์เซ็นต์