สตาร์ทอัพเพื่อนบ้าน พัฒนาเกษตรกรรม ด้วย IoT

Nguyen Duc May รองผู้อำนวยการ Cau Dat Farm เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ ประเภทเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการเกษตร (Agritech)

ภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นอาชีพพื้นฐานของคนทั่วโลก โดยเฉพาะในอาเซียนเองพบว่า ภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ ซึ่งเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น การนำเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่าย และดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เริ่มนำเทคโนโลยีมาติดตั้ง ดูแลการเกษตรเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล บรรดาประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ตื่นตัวในเรื่องนี้ และเริ่มนำไปประยุกต์ใช้แล้วเช่นกัน

สมาร์ทฟาร์มเวียดนามใช้ IoT จัดการระบบและจัดการผลผลิต
ประชากรเวียดนามกว่า 80% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ยางพารา ชากาแฟ ยาสูบ พริกไทย ที่เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการจัดการแตกต่างกันออกไป Cau Dat Farm ฟาร์มเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 90 ปี ในเมืองดาลัท เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการนำ IoT มาประยุกต์ใช้ และเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับผู้ที่สนใจด้วย

Nguyen Duc May รองผู้อำนวยการ Cau Dat Farm เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ ประเภทเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการเกษตร (Agritech) มาแรงจากเวียดนาม กล่าวว่า เขาและทีมงานเข้ามาเป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์หลัก …