เตรียมความพร้อมสู่ 5G รองรับ IoTs ในอนาคต

เทคโนโลยี 5G กำลังจะกำหนดมาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และรองรับการเชื่อมต่อของทุกอุปกรณ์ได้อย่างลื่นไหลในยุค IOT ทาง Dtac ได้เดินหน้าสนับสนุนประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการจัดงานเสวนา “ผ่าทางตัน 5 คลื่นความถี่นำไทยสู่ 4.0 อย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก กสทช. ไอทียู หัวเหว่ย และอีริคสัน เข้าร่วมด้วย

ที่ผ่านมาผู้ใช้งานในประเทศไทยมีพฤติกรรมที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่อย่างปฏิเสธไม่ได้ การก้าวเข้าสู่นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี IOT ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในทุกๆ อุตสาหกรรม ทำให้ความต้องการในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทางภาครัฐต้องจัดการคือแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum roadmap) อย่างชัดเจนในระยะยาว เพื่อให้ภาคเอกชนได้เตรียมพร้อมและนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้งานได้อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามก่อนเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 5G ก็ยังคงต้องจัดการเครือข่าย 4G ให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะสามารถเข้าสู่ยุค 5G ได้ ในช่วงปี 2020-2025