เฟสบุ้คเปิดให้ใส่ React (หน้าอารมณ์) ให้แต่ละ Comment ได้แล้ว

เดิม Comment ในเฟสบุ้คนั้น เราทำได้แค่ Like แต่จากนี้ไปใส่หน้าต่างๆได้เหมือน Post ...

 

Facebook อัพเดตให้สามารถแสดงอารมณ์ต่อคอมเม้นต์ได้ จากเดิมก่อนหน้านี้ ที่ไลค์ได้อย่างเดียว

ทางเฟสบุ้คให้เหตุผลว่าการอัพเดตนี้ทำเพื่อการแสดงออกในหัวข้อสนทนาได้หลากหลายวิธีมากขึ้น

…และอีกเหตุผลสำคัญที่เฟสบุ้คเผยก็คือมีกระแสเรียกร้องจากผู้ใช้มากมายทั่วโลกนั่นเอง

source : 

mashable.com/2017/05/03/facebook-reactions-in-comments