เว็บฯ ฝึกเขียนเรซูเม่ให้โดนใจ


เรซูเม่ถือเป็นด่านแรกที่ทำให้บริษัทต่างๆ สนใจและเรียกเข้ามาสัมภาษณ์งาน และในแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับก็มีผู้สมัครมากมาย ทำให้ผู้สมัครต้องทำให้เรซูเม่ของตนเองดูโดดเด่นและดึงดูดผู้คัดเลือก จึงควรมีเทคนิคในการเขียนเรซูเม่ให้มีประสิทธิภาพและอ่านคำแนะนำจากมืออาชีพในการเขียนเรซูเม่และสัมภาษณ์งานจากเว็บไซต์เหล่านี้ เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการหางานใหม่

resumegenius-com

https://resumegenius.com
มีเทคนิคการเขียนเรซูเม่สไตล์ต่างๆ เช่น เรียงจากลำดับเวลา หรือเรียงจากหน้าที่การงาน หรือจะเน้นในแง่ของทักษะเฉพาะ ที่น่าสนใจคือ ส่วนของบทความแนะนำเทคนิคการเขียนให้ดึงดูดนายจ้าง หรือการสัมภาษณ์ให้โดนใจ

careerride-com

http://careerride.com
รวบรวมคำถามและแบบทดสอบสำหรับสายงานไอทีและโปรแกรมเมอร์ พร้อมแบบทดสอบ Aptitude แบบทดสอบภาษาอังกฤษ และคำถามในการสัมภาษณ์ เพื่อใช้ฝึกให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ และมีตัวอย่างเรซูเม่

www-job-interview-site-com

www.job-interview-site.com
มีตัวอย่างการเขียนเรซูเม่ในสายงานต่างๆ เช่น ไอที การตลาด การเงิน เป็นต้น การเขียนจดหมายแนะนำตัว และมีการเขียนเรซูเม่ก็แยกเฉพาะส่วน ตั้งแต่วัตถุประสงค์ ทักษะในสายงาน