โซลูชั่นสำหรับองค์กร ที่ทำธุรกิจผ่านสมาร์ทโฟน

ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมายให้เลือกใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานมักจะติดตั้งโดยไม่ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจ

เอไอเอส จึงแนะนำโซลูชั่น “การจัดการความปลอดภัยในการใช้งานสมาร์ทโฟน” ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ ที่ต้องการบริหารจัดการการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายในองค์กร รวมถึงรักษาความปลอดภัยของข้อมูลองค์กรบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงและภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ที่ประกอบด้วยบริการ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. AIS Mobile Threat Prevention ระบบที่ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงและตรวจจับมัลแวร์บนสมาร์ทโฟน พร้อมแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับข้อมูลสำคัญ และรองรับทั้ง iOS และ Android 2. AIS Enterprise Mobility Management เป็นเครื่องมือที่ช่วยองค์กรบริหารจัดการการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ภายในองค์กร ทั้งด้านตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่ ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น ด้านการใช้งานข้อมูล เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถใช้งานผ่าน Web Browser ขององค์กร

สำหรับองค์กรที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://business.ais.co.th