ปักกิ่งติดกล้อง ai จดจำใบหน้าเข้ากับบ้านเอื้ออาทร

จีนนำระบบรับรู้ใบหน้ามาติดตั้งกับกลอนประตูดิจิตัล ป้องกันการนำบ้านไปปล่อยเช่าต่ออย่างผิดกฎหมาย และไว้ดูว่าผู้สูงวัยบ้านไหนไม่มีการเข้าออกหลายวัน ซึ่งอาจหมายถึงการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต...

ประตูบ้านยุค internet of thing นอกจากจะมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกกับเจ้าของบ้านและผู้อาศัยแล้ว บางกรณีก็มีระบบไว้ควบคุมเจ้าของบ้านเองด้วย

ตัวอย่างเช่นทางการจีนที่เริ่มนำระบบรับรู้ใบหน้ามาติดตั้งกับกลอนประตูดิจิตัล เพื่อป้องกันการนำบ้านไปปล่อยเช่าต่ออย่างผิดกฎหมาย

เหตุผลคือบ้านจากการเคหะจะต้องให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิเท่านั้นถึงจะอยู่อาศัยได้ เพราะค่าเช่าแค่ประมาณ 2 พันหยวนต่อเดือน ถูกกว่าห้องเช่าในปักกิ่งทั่วไปที่คิดราคาเฉลี่ยราว 5 พันหยวนต่อเดือน

และถ้าบ้านหลังไหนมีผู้สูงอายุอยู่คนเดียว แล้วไม่มีการเข้าออกหลายวัน ระบบก็จะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลให้ไปตรวจสอบเผื่อว่ามีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วย

ทุกวันนี้เฉพาะในกรุงปักกิ่ง มีโครงการเคหะที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด 76 โครงการ รวมกว่า 1 แสนหน่วย โดยทางการจีนใช้ระบบนี้ไปแล้วกว่า 47 โครงการ และมีแผนจะใช้งานให้ได้ครบทุกโครงการภายในกลางปีนี้

 
ข่าวจาก
scmp.com/tech/innovation/article/2179819/beijing-turns-facial-recognition-combat-public-housing-abuses