รัฐบาลสิงคโปร์มองไกล – ผลักดันความรู้ AI สู่ประชาชนแบบเน้นๆ

รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดอบรม AI แก่ประชาชน ทั้งฟรีๆคือคอร์สใช้ AI ในการทำงานทั่วไป และคอร์สนักพัฒนาในราคาถูกๆ...

รัฐบาลสิงคโปร์มองอนาคตระยะยาว – เริ่มโครงการ “AI Singapore” ให้ความรู้ประชาชนในการใช้ AI ในประเทศอย่างเต็มที่

นั่นคือรัฐบาลได้จัดอบรมนักพัฒนาในในราคาถูกๆ ส่วน คนทั่วๆไปที่ไม่ใช่นักพัฒนานั้นอบรมการใช้ AI ในการทำงานได้ฟรีๆ

 

นั่นคือโครงการนี้แบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ …

“AI4E” สัมมนา 3 ชั่วโมงฟรีแก่ประชาชนทั่วไป แนะนำให้รู้จักปัญญาประดิษฐ์ และแนวทางนำมาใช้งานในการทำงาน

“AI4I” คอร์ส 3 เดือน เรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยราคา 500 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้น โดยจบแล้วได้ประกาศนียบัตรด้วย

…และนอกจากคอร์สทั้งหลายนี้แล้ว รัฐยังจะส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมต่างๆต่อไปด้วย
ข่าวจาก
straitstimes.com/singapore/12000-to-benefit-over-next-three-years-from-two-new-ai-initiatives