ทอท.ออกแอพ AOT Airports เพื่อใช้ใน 6 สนามบินทั่วไทย

เปิดตัวแอพ AOT Airports เพื่อใช้ในสนามบิน 6 แห่งของ ทอท. ทั่วไทย โดยฟีเจอร์หลากหลาย เช่นตรวจสอบเที่ยวบิน, แผนที่ในอาคารผู้โดยสารพร้อมนำทาง, แจ้งเตือนเที่ยวบิน, ข้อมูลสินค้า ร้านอาหาร พร้อมโปรโมชันและสิทธิพิเศษ

บริษัทท่าอากาศยานไทย (ทอท.) หรือ AOT ออกแอพ AOT AIRPORTS ที่มีหลากหลายฟีเจอร์เพื่อคนเดินทางในสนามบิน 6 แห่ง

 

ซึ่งสนามบินที่รองรับแอพนี้ ก็คือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานภูเก็ต, และท่าอากาศยานหาดใหญ่

 

และฟีเจอร์ที่หลากหลายก็คือ …

 

– Flight Information ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน เคาน์เตอร์เช็กอินและสัมภาระ

– Map & Navigation แผนที่อัจฉริยะ (Intelligence Map) ในอาคารผู้โดยสารพร้อมนำทางไปยังจุดต่าง ๆ

– Transportation & Car park บริการข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะ และการเดินทางภายในท่าอากาศยาน

– Facilities & Services ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน

– Shop & Dine แหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้าปลอดภัย พร้อมโปรโมชันและสิทธิพิเศษ

– Flight Alerts แจ้งเตือนเที่ยวบินที่กำหนดไว้

– Suggestion and Help Desk ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น

– Mobile Application Translation เครื่องมือช่วยแปลภาษา ได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษารัสเซีย

 
อย่างไรก็ตาม ช่วงแรกแอพนี้ยังรองรับแค่ที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อน ส่วนสนามบินอื่นๆข้างต้นจะใช้แอพนี้ได้ในอีกไม่นานนี้

 

 

ข่าวจาก
airportthai.co.th/en/aot-digital-airports-3