App Store บังคับทุกแอพส่งนโยบายความเป็นส่วนตัว หลัง 3 ตุลานี้

แอปเปิลออกประกาศให้แอพใดก็ตามที่ส่งใหม่หรืออัพเดตหลัง 3 ตุลาคม 2018 นี้เป็นต้นไป จะต้องส่ง "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ...

App Store ของแอปเปิลออกประกาศให้แอพใดก็ตามที่ส่งใหม่หรืออัพเดตหลัง 3 ตุลาคม 2018 นี้เป็นต้นไป จะต้องส่ง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และต้องมีข้อมูล 3 ชนิดต่อไปนี้

1 . ระบุว่าใช้ข้อมูลอะไรบ้าง ? ได้ข้อมูลนั้นๆมาจากไหนอย่างไร ? และจะนำไปใช้อะไร ?

2. ถ้ามีการนำข้อมูลออกไปยังบริการอื่นๆภายนอก  ก็ต้องใช้ปกป้องความเป็นส่วนตัวในระดับเท่ากันกับในนโยบายนี้

3. ระบุนโยบายการลบข้อมูล ว่าผู้ใช้จะแจ้งขอลบได้อย่างไร ? และนโยบายการลบข้อมูลออกจากระบบของเราเป็นอย่างไร ?

ฉะนั้นไม่ว่าแอพที่อยู่เดิม หรือใครที่กำลังจะส่งแอพใหม่  ต้องศึกษาข้อบังคับเหล่านี้รวมถึงข้ออื่นๆแล้วรีบปรับให้ถูกต้องกันด่วน

 
ข่าวจาก
itunespartner.apple.com/en/apps/news/100002362