App Store บังคับเจ้าของแอพ ต้องเผยว่าจะเก็บข้อมูลใดจากผู้ใช้บ้างก่อนโหลด

Apple App Store บังคับเจ้าของแอพทุกราย ทุกระบบ ให้เขียนเพิ่มลงไปในหน้าดาวน์โหลด  ว่ามีการเก็บข้อมูลอะไรจากผู้ใช้แอพบ้าง*ก่อนโหลด*

 


App Store ของแอปเปิล ได้แจ้งเตือนเจ้าของแอพทุกราย ทุกระบบ ไม่ว่าจะไอโฟน ไอแพด แมค ฯลฯ ที่มีแอพขายหรือแจกบนนั้น  ให้เขียนเพิ่มลงไปในคำอธิบาย  ว่าจะมีการเก็บข้อมูลอะไรจากผู้ใช้บ้าง

 

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้ทราบ *ก่อนตัดสินใจ* ดาวน์โหลดแอพไป  โดยต้องแจ้งดังนี้คือ …

 

– Collect ซึ่งเป็นข้อมูลที่แอพส่งกลับไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ของแอพนั้นๆเอง

 

– Third-party partners ซึ่งเป็นข้อมูลที่แอพส่งกลับไปเก็บที่อื่นภายนอก เช่นผู้ลงโฆษณาในแอพเรา

 

ข้อมูลนี้เรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งเดิมจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ หลังโหลดแอพแล้ว ติดตั้งแล้ว และเปิดใช้แล้ว …แต่จากนี้ไปจะได้ทราบก่อนตัดสินใจโหลด

 

มาตรการนี้จะเริ่มมีผล 8 ธันวาคม 2020 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป  โดยจะมีผลบังคับทั้งในแอพใหม่และแอพเดิม ซึ่งจะไปบังคับตอนอัพเดต

 

 

 ข่าวจาก
  developer.apple.com/news/?id=vlj9jty9

 ภาพจาก
  developer.apple.com/app-store/app-privacy-details