แอปเปิลปรับเงื่อนไขประกัน AppleCare+ เพิ่มรับอุบัติเหตุ 2 ครั้งในรอบปี

บริการรับประกัน "แอปเปิลแคร์พลัส" ได้ถูกเพิ่มความคุ้มครอง  โดยรองรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ 2 ครั้งในรอบ 12 เดือนแล้ว จากเดิม 24 เดือน ...

บริการรับประกัน AppleCare+ ที่แอปเปิลมีไว้รองรับทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทมานาน  ได้ถูกเพิ่มความคุ้มครอง  โดยรองรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ 2 ครั้งในรอบ 12 เดือนแล้ว จากเดิม 24 เดือน

 

… นั่นคือปีหนึ่งเฉลี่ยเคลมได้ 2 ครั้ง จากเดิมครั้งเดียว สำหรับผู้ที่ซื้อ AppleCare+ ไว้

 

บริการ AppleCare+ ใหม่นี้จะมีผลกับทุกผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ซื้อใหม่เท่านั้นก่อน เช่น iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, ฯลฯ

 

อย่างไรก็ตาม จะมีค่าธรรมเนียมบริการซ่อมแซมจากอุบัติเหตุบางกรณีด้วย  เช่น iPhone 1,000 บาท สำหรับความเสียหายกับหน้าจอ หรือ 3,300 บาท สำหรับความเสียหายอื่นๆ หรือถ้าเป็น Apple Watch ก็มีคิดค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 2,300 บาท เป็นต้น

 

 

 ข่าวจาก
  macrumors.com/2020/09/15/apple-care-accidental-damage-update