เรียนด้านการแพทย์ยุคใหม่ ต้องใช้แว่น AR headset

การเรียนกายวิภาคยุคใหม่ เริ่มใช้ AR ร่วมกับหุ่นจำลองแบบเดิม แต่เพิ่มเติมคือเมื่อมองผ่านแว่น AR หรือจอมือถือ ก็จะเห็นอวัยวะภายในซ้อนขึ้นมา และดูกระบวนการผ่าตัดแบบต่างๆได้ด้วย

Midwifery educator at Middlesex University Sarah Chitongo instructs a trainee midwife wearing an augmented reality (AR) headset in London, Britain June 17, 2019. Picture taken June 17, 2019. REUTERS/Stuart McDill

นักเรียนแพทย์ พยาบาล หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ กำลังเริ่มใช้ AR กันทั่วไปแล้ว โดยใช้ร่วมกันหุ่นจำลองจริงๆแบบเดิม แต่เพิ่มเติมคือเมื่อมองผ่านแว่น AR หรือจอมือถือ ก็จะเห็นอวัยวะภายในซ้อนขึ้นมา โดยสามารถมองเปลี่ยนมุมได้โดยการเดินรอบๆหุ่น

เช่นที่มหาวิทยาลัย Middlesex University ในลอนดอน ที่เดิมก็มีหุ่นจำลองรูปหญิงตั้งครรภ์พร้อมคลอด ไว้ให้นักเรียนผดุงครรภ์ใส่แว่น AR แล้วเห็นได้ทั้งตัวทารก ทั้งอวัยวะต่างๆ

และเห็นได้ถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ และได้ดูอนิเมชั่นขั้นตอนการคลอดแบบหลากหลาย ทั้งคลอดง่าย คลอดยาก หรือวิธีพิเศษแบบต่างๆ โดยทั้งหมดนี้ซ้อนอยู่บนหุ่นจำลองของจริงนั้นเลย

สถานการณ์จำลองทั้งหมดนี้ ไม่ได้เป็นอนิเมชั่นตายตัว เพราะทั้งหมดเป็น interactive คือขึ้นกับการเลือกต่างๆของผู้เรียน ภายใต้การสอนและคำแนะนำของอาจารย์หรือตำรา ซึ่งอาจจะเป็นเล่ม หรือเป็นสื่อ interactive ในแว่น AR ที่สวมอยู่เลยก็ได้

 
ข่าวจาก
japantimes.co.jp/news/2019/06/25/world/science-health-world/london-midwifery-students-use-augmented-tech-improve-clinical-skills