รัฐบาลออสเตรเลียจะให้วีซ่าถาวรแรงงานต่างชาติในหลายๆด้าน เช่น data science, ฯลฯ

ออสเตรเลียจะให้วีซ่าถาวรแก่แรงงานทักษะสูงด้านความปลอดภัยไซเบอร์, ศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยีด้านการเงิน, คอมพิวเตอร์ควอนตัม, ฯลฯ

ประเทศออสเตรเลียประกาศโครงการ Global Talent Independent Program (GTIP) คือจะให้วีซ่าถาวรแก่แรงงานทักษะสูงด้านความปลอดภัยไซเบอร์, ศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยีด้านการเงิน, คอมพิวเตอร์ควอนตัม, ฯลฯ

 

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มอาชีพอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับเรื่องไอทีด้วย เช่น เทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีอวกาศ, พลังงาน, เทคโนโลยีการแพทย์,  ฯลฯ

 

แรงงานที่จะเข้าข่าย ต้องเป็นกลุ่มทักษะความรู้สูง โดยจะมีค่าแรง(ถ้าทำงานในออสเตรเลีย)ราว 3 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป

 

นอกจากประกาศเช่นนี้แล้ว  รัฐบาลออสเตรเลียยังตั้งสำนักงานในประเทศต่างๆ เช่นสหรัฐฯ, สิงคโปร์, จีน, อินเดีย, และชิลี เพื่อการนี้ด้วย   โดยตั้งเป้าจะหาแรงงานให้ได้ 5 พันคนในช่วงแรก

 
 ข่าวจาก
  itnews.com.au/news/australia-to-fast-track-permanent-residency-for-highly-skilled-tech-migrants-533419