ออสเตรเลียเปิดรับชาวต่างชาติไปทำงาน 7 ด้านและรับสิทธิอยู่อาศัยถาวร

ออสเตรเลียสรรหา "ผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือผู้ที่มีทักษะที่สำคัญ 7 ทักษะ" จากประเทศอื่นๆ เพื่อไปรับสิทธิ์การอยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย และทำงานที่มีรายได้กว่า 3 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ...

รัฐบาลออสเตรเลียออกโครงการคัดเลือก “ผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือผู้ที่มีทักษะที่สำคัญ 7 ทักษะ”  จากประเทศต่างๆ เพื่อไปทำงานและรับสิทธิ์การอยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย

 

… ผู้ผ่านการคัดเลือก จะมีรายได้ที่ประมาณการขั้นต่ำกว่า AUD148,000 (ราว 3,000,000 บาท) ต่อปี

 

โครงการนี้ชื่อ GTI ย่อจาก Global Talent Independent Program เปิดรับพิจารณาผู้ที่มีความสามารถ 7 ทักษะ ที่สำคัญ  คือ

Data Science ศาสตร์ข้อมูล ทั้งการรวบรวม วิเคราะห์ทำความเข้าใจ big data, ฯลฯ

 

Cyber Security ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปกป้องระบบไอทีจากการโจมตี

 

FinTech (Financial Technology) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน เช่น ธุรกรรมรับ-จ่าย-โอนเงินออนไลน์ ฯลฯ

 

Space and Advanced Manufacturing การพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) การผลิตในลักษณะการขึ้นรูปชิ้นงานโดยเติมเนื้อวัสดุเข้าไปทีละชั้นจนได้ออกมาเป็นวัตถุที่มีรูปร่างตามต้องการ

 

MedTech (Medical Technology) เทคโนโลยีเกี่ยวกับการแพทย์

 

AgTech (Agriculture Technology) เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่หรือด้านอาหาร

 

– ทักษะ ICT อื่นๆ

 

เกณฑ์การคัดเลือก ก็เช่น ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ เอก และมีประสบการณ์ทำงานสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 7 ทักษะ

 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการย้ายถิ่นฐานนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/visas-for-innovation/global-talent-independent-program 

 

และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/global-talent-contact-form