กทม. Connect แอปฯ แจ้งเตือนสำหรับคนกรุงเทพฯ

ผลสำรวจจาก บ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวปลอม จากประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ว่าจำนวน 65.1 % พบกับปัญหาข่าวปลอม โดยพบผ่าน Facebook ถึง 54.2 %  โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติ ถึง 8.7 % ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมาก และหากผู้ที่ไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว ก็อาจทำให้เข้าใจผิดและเกิดการบอกต่อของข่าวปลอม

และเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น กทม. Connect สำหรับในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือและรวดเร็ว

โดยภายในแอปฯ ประกอบไปด้วยระบบคลาวด์เพื่อรองรับการบริการข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้ในการแจ้งข่าวสาร เช่น การแจ้งเตือนฝนตก น้ำท่วม น้ำประปาไม่ไหล ไฟฟ้าดับ สภาพการจราจรแบบ Real time รวมทั้งการร้องทุกข์ต่าง ๆ

ในส่วนของคนกรุงเทพฯ ที่อยู่อาศัยหรือเข้ามาประกอบอาชีพ และเดินทางมาท่องเที่ยว มากกว่า 10 ล้านคน แอปฯ กทม. Connect ที่ครอบคลุมภายในแอปฯ เดียว และตอบโจทย์ถึงความเป็นอยู่ในการเดินทางจากปัญหารถติด และห่างไกลจากข่าวปลอมที่อาจทำให้เกิดความสับสน