ธปท.เปิดตัวระบบขายพันธบัตรรัฐบาลบนเทคโนโลยีบล็อกเชน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยให้กระบวนการออกพันธบัตรของทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น เป็นไปอย่างคล่องตัว

ที่ผ่านมา การขายพันธบัตรรัฐบาลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย และใช้เวลามาก เพราะต้องผ่านระบบที่ไม่รีลไทม์  ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เสี่ยงต่อความผิดพลาด

 

แต่ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยให้กระบวนการออกพันธบัตรของทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น เป็นไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

 

ทุกฝ่ายจะมีแหล่งข้อมูลหนึ่งเดียวกัน ให้ข้อมูลรีลไทม์ที่แม่นยำแน่นอนแก่ทุกฝ่าย   … โดยทั้งหมดนี้ มีเทคโนโลยีบล็อกเชนและแพลตฟอร์มคลาวด์ของไอบีเอ็มรองรับอยู่

 

นั่นจึงช่วยลดกระบวนการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกระทบยอดบัญชี  เพิ่มความโปร่งใสและลดต้นทุนการดำเนินการตลอดกระบวนการ และนักลงทุนก็จะสามารถซื้อพันธบัตรเต็มสิทธิ์ได้ที่ธนาคารเดียวด้วย

 

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของ 8 หน่วยงานแปด คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และธนาคารตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

 

และต่อไป ทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีแผนที่จะขยายการใช้บล็อกเชนเพื่อรองรับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลทุกประเภท ทั้งสำหรับกลุ่มนักลงทุนรายย่อยและกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่อไป

 

 

 ข่าวจาก
  moneyandbanking.co.th/article/ibm-bot-blockchain-06102020