เลือกตั้งผ่านแอพ – เป็นไปได้ด้วยบล็อคเชน

การเลือกตั้งยุคต่อไป อาจจะทำได้ผ่านแอพ โดยใช้ระบบ blockchain เพื่อกระจายการเข้ารหัสและการยืนยันข้อมูลออกไปในวงกว้าง ช่วยให้มีความน่าเชื่อถือและรักษาความลับไปได้พร้อมกันกับความสะดวก

เทคโนโลยี blockchain ใช้ได้กับหลายงานไม่ใช่แค่ด้านการเงิน

เช่นการเลือกตั้งยุคต่อไป อาจจะทำได้ผ่านแอพ โดยใช้ระบบ blockchain เพื่อกระจายการเข้ารหัสและการยืนยันข้อมูลออกไปในวงกว้าง ช่วยให้มีความน่าเชื่อถือและรักษาความลับไปได้พร้อมกันกับความสะดวก

โมเดลนี้เริ่มที่รัฐ West Virginia สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำทดสอบระบบการเลือกตั้งผ่านแอพแบบนี้ใน 55 เขตของรัฐที่จะมีขึ้นในปีนี้

ระบบนี้จะมาใช้กับทหารที่ประจำการไกลๆเช่นต่างประเทศจะได้ลงคะแนนเสียงได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับมาลงคะแนนในท้องถิ่น

เดิมทหารเหล่านี้ต้องส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์, แฟ็กซ์, หรืออีเมล ซึ่งก็มีความไม่เชื่อมั่นว่าจะส่งทันเวลาหรือว่าสูญหายไม่ นอกจากนี้ก็กลัวบัตรเลือกตั้งว่าจะไม่เป็นความลับ

การเข้ารหัสข้อมูลแบบบล็อคเชนจะมาใช้ยืนยันตัวตนผู้ลงคะแนน และที่สำคัญคือใช้กระจายถอดรหัสข้อมูลออกไปเพื่อให้ปกปิดความลับได้

 
 ข่าวจาก :
  coindesk.com/west-virginia-piloting-blockchain-voting-app-in-senate-election

 ภาพจาก : 

  businessvalueexchange.com/blog/2017/06/12/digital-voting-blockchain-promise-strengthen-democracy