ธปท. ทดสอบเงินดิจิตัลกับ SCG ในการชำระเงินกับคู่ค้า

ธปท.) เริ่มทดสอบระบบชำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิตัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) ร่วมกับธุรกิจเอกชนเป็นครั้งแรก คือกับเครือเอสซีจี...

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เริ่มทดสอบระบบชำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิตัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) ร่วมกับธุรกิจเอกชนเป็นครั้งแรก

 

โดยครั้งนี้ CBDC จะถูกเชื่อมต่อกับระบบการบริหารการจัดซื้อและการชำระเงินระหว่าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กับคู่ค้า (Suppliers) ในห่วงโซ่อุปทาน โดยมี บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าวร่วมทดสอบ

 

งานนี้ทาง ธปท. ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงิน เช่น มีความยืดหยุ่นในการโอนเงินมากขึ้น เพิ่มความเร็วและความคล่องตัวในการชำระเงินระหว่างกัน ฯลฯ

 

การทดสอบนี้จะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2563 และจะเสร็จสิ้นภายในปี 2563 ซึ่งทาง ธปท. จะเผยแพร่ผลการทดสอบ และจะประกาศแนวทางการดำเนินงานต่อจากนั้นต่อไปด้วย

 

และนอกจากโครงการกับ SCG นี้แล้ว  ทาง ธปท. ยังร่วมมือกับสถาบันการเงิน 8 แห่ง ศึกษาและทดสอบการใช้สกุลเงินดิจิตัลในการชำระเงินระหว่างธนาคาร (Wholesale CBDC) ไปแล้ว

 

และนอกจากนั้น ธปท. ยังได้ทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขยายขอบเขตการทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้ CBDC ด้วย

 

 

 ข่าวจาก
  bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n3063.aspx