เซ็นเซอร์ยุคหน้า อ่านความคิดคนแล้วแปลงเป็นเสียงได้

ทดลองสร้างเครื่องอ่านคลื่นสมอง แล้วสังเคราะห์เสียงพูดตามความคิดนั้นๆ เพื่อให้ผู้มีปัญหาในการพูด ใช้ส่งเสียงได้แทนปาก

ศูนย์วิจัย University of California ที่ซานฟรานซิสโก ทดลองสร้างเครื่องอ่านคลื่นสมองมนุษย์ แล้วสังเคราะห์เสียงพูดตามความคิดนั้นๆ

…ประโยชน์คือ เพื่อให้ผู้มีปัญหาในการพูด ใช้ส่งเสียงสื่อสารได้แทนปาก

เครื่องนี้มีแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดราว 6.5 เซนติเมตร มีขั้วไฟฟ้าทั้งหมด 256 จุด ปลูกถ่ายเข้าไปในศีรษะเพื่ออ่านคลื่นไฟฟ้าจากสมองโดยตรง

โดยเครื่องนี้มีฐานข้อมูล ที่รวบรวมรูปแบบคลื่นสัญญาณไฟฟ้าจากสมอง ที่ร่างกายปล่อยออกมาขณะที่ขยับกราม ลิ้น และปากเพื่อการพูดคำต่างๆ

จากนั้นเมื่อได้รับคลื่นมาใหม่ๆ เครื่องนี้จะไปเทียบว่าคลื่นอย่างนั้น แปลว่าต้องการพูดคำไหนอยู่ แล้วส่งเสียงนั้นออกมาแทนเจ้าตัว

ศูนย์วิจัยนี้ได้ลองปลูกถ่ายเครื่องเล็กๆนี้กับผู้ป่วยลมชัก 5 รายแล้ว ผลพบว่ายังมีบางคำที่ออกเสียงไม่ชัดหรือผิดอยู่บ้าง แต่เมื่อฟังรวมๆแล้วเข้าใจความหมายได้ระดับหนึ่งแล้วราว 70%

 
ข่าวจาก
spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/implant-translates-brain-activity-into-spoken-sentences