Event

ตลาดเกมมือถือในไทยโตต่อเนื่อง การีนา เปิดตัว “Onmyoji” เกม RPG สไตล์ญี่ปุ่น

เกม RPG เป็นเกมออนไลน์แบบแรกๆ ที่เข้ามาทำตลาดในไทย และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เล่นไทย เรียกได้ว่าผู้เล่นเกมแทบทุกคนเคยผ่านการเล่นเกม RPG มาก่อน และถือว่าเป็นตลาดใหญ่ สำหรับภาพรวมของตลาดเกมในไทยตอนนี้มีมูลค่ารวมกว่า 16,328 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 14.8% เมื่อเทียบกับปี 2558 และคาดการณ์ว่าในปีนี้มูลค่าตลาดเกมในไทยจะขึ้นไปเป็น 18,328 ล้านบาท

ปล่อยกลุ่มผลิตภัณฑ์ PC และ Printer เข้ากับคนทำงานนอกสถานที่

ตลาดไอทีในประเทศไทยปีนี้แม้ว่าจะนิ่ง แต่หลายแบรนด์ก็ยังคงปล่อยผลิตภัณฑ์เอาใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยทาง HP เป็นอีกแบรนด์ที่ยังคงครองตลาดได้อยู่เสมอ โดยบอกว่าเน้นในเรื่องของ ToTal Experience ของผู้บริโภคเป็นหลัก ใช้กลยุทธ์แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Core กลุ่มธุรกิจหลัก, Growth กลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูง และ Future เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับอนาคต

10 อาชีพมาแรง สายงานด้านสะเต็มยุค 4.0

อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านสะเต็มจึงมีเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ทั้งนี้ โครงการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ผ่านการเรียนรู้จากอาชีพต่างๆ ที่ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

โซลูชั่น “Printing Software” ช่วยองค์กรลดต้นทุน การจัดงานเอกสาร

ยุคนี้นับว่าการเปลี่ยนองค์กรสู่ยุค Thailand 4.0 คงจะไม่ใช่แค่พูดกันเท่านั้น แต่จะต้องลงมือกันสักที ภายในงานสัมมนา The Digital Revolution ‘Transforming for Business Solution’ โดย บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) ได้จัดแสดงโซลูชั่นที่จะช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในเรื่องของการจัดการเอกสาร และเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิมไปอย่างสิ้นเชิง

3 บุคคลต้นแบบจาก 3 อาชีพสายวิทย์ ที่เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ควรมองข้าม

การประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม เป็นทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 และสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นสิ่งจำเป็นที่เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ควรมองข้ามในยุค 4.0

IoTs คือคำตอบของการศึกษายุค 4.0 สร้างทักษะจากความคิด ต่อยอดสู่นวัตกรรม

หากพูดถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายการศึกษาให้สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0 ที่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และเข้าใจกับเทคโนโลยีที่ถาโถมเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่งสิ่งที่คิดว่าเป็นทางออกที่ดี คือ สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทั้ง 4 ทาง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

บทบาทใหม่ของฟินเทค กับการเติมเต็มสถาบันการเงิน

ขณะนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ฟินเทค” ที่มีกระแสแรงมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกิดจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางการเงิน ไฟแนนซ์ มีสตาร์ทอัพที่ปล่อยโซลูชั่นมาตอบโจทย์ให้ผู้คนเข้าถึงการเงินมากขึ้น จึงทำให้สถาบันการเงินรายใหญ่หลายเจ้า ต่างตื่นตัวกับกระแสของฟินเทคกลัวว่าจะมาแทนที่และแย่งลูกค้าไป ทำให้มีการถกเถียงในเรื่องนี้เสียยกใหญ่เลยทีเดียว

ทุนอิสราเอลมาเปิดรับสตาร์ทอัพไทย

สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกและชนะการประกวดแผนธุรกิจในรอบสุดท้ายจะมีโอกาสได้เดินทางไปพบกับนักลงทุนหรือบริษัทกองทุนร่วมทุน และศึกษาดูงานในศูนย์บ่มเพาะชั้นนำของโลก เช่น Google, Barclays ในประเทศอิสราเอล