Internet of Things

ยุโรปมีปริญญาเอกเรียนสร้างอุปกรณ์ IoT เรียนฟรีแถมเงินเดือน

ฟรีพร้อมเงินเดือนที่ยุโรป ! หลักสูตรปริญญาเอก “OpenDoTT” สร้างนักวิจัยออกแบบอุปกรณ์ IoT (Internet Of Things) หัวข้อศึกษาวิจัยก็เช่น อุปกรณ์สวมใส่, อุปกรณ์สมาร์ทโฮม, ระบบสมาร์ทซิตี้, ฯลฯ

หุ่นดูดฝุ่นยุคใหม่ ต้องรับคำสั่งด้วยเสียง – มีผังบ้านในตัว

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นเริ่มรับคำสั่งผ่านเสียงพูดได้ และยังสั่งให้ไปดูดฝุ่นเฉพาะห้องได้ เพราะรู้จักผังบ้านแล้ว