News

บอกเส้นทางสำหรับร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านแอปฯ

ในวันที่ 5-6 พ.ค. 2562 ประเทศไทยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเศกได้ หรือสำหรับประชาชนบางส่วนที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ตอนนี้มีแอปพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยภายในแอปฯ ได้จัดทำแผนที่พิเศษเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อร่วมงานหรือเพื่อเลี่ยงเส้นทางและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ที่จะมีการปิดการจราจรในหลายจุดในช่วงวันที่ 2-6 พ.ค.นี้ และปิดถนน 40 สายในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้การปิดการจราจรในแต่ละวันตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พ.ค. 2562 จะแตกต่างกัน ข้อมูลการปิดเส้นทางจราจร ซึ่งภายในแอปฯ จะแสดงการปิดจราจรของแต่ละวัน โดยแยกตามวันที่ ดังนี้ 1. แผนที่ปิดการจราจรพระราชพิธี ฯ (2 พ.ค. 2562)  2. แผนที่ปิดการจราจรพระราชพิธี ฯ (3 – 4 พ.ค. 2562) 3. แผนที่ปิดการจราจรพระราชพิธี ฯ (5 พ.ค. 2562) 4.จุดจอดรถสำหรับร่วมงานพระราชพิธี (6 พ.ค.2562)

การใช้งานแอปฯ สามารถใช้งานโดยกดเลือก ชั้นข้อมูล และเลือกแผนที่ปิดการจราจรพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยแอปฯ จะนำเส้นทางในรูปแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางในถนนที่ปิดเส้นทางต่างกันในแต่ละวันได้บนแอปฯ …

Hyperloop : ระบบขนส่งมวลชนแห่งอนาคต

Hyperloop คือเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางท่อด้วยความเร็วสูงในระดับเดียวกับหรือเหนือกว่าเครื่องบินพาณิชย์ ถึงแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและคงต้องมีการทดสอบกันอีกมาก แต่ก็มีบริษัทหลายรายที่สนใจ

โดรน : แกดเจ็ตปฏิวัติโลก

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โดรนได้รับความนิยมมากขึ้นคงหนีไม่พ้นราคา ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงได้ช่วยผลักดันให้ราคาของโดรนรุ่นใหม่ๆ เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น แต่เช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่อื่น การได้รับความนิยมมากขึ้นของโดรนก็ได้สร้างความท้าทายขึ้นเช่นกัน

Cloud War : สงครามบนฟากฟ้า อีกยุทธภูมิหนึ่งที่น่าจับตา

หากเอ่ยชื่อ Amazon หลายคนคงคิดถึงร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้สารพัดให้ซื้อหาชนิดที่เรียกได้ว่าตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ และบริษัทก็คงทำผลกำไรได้อย่างมหาศาลจากธุรกิจดังกล่าว จนส่งผลให้ Jeff Bazos ผู้ก่อตั้ง กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นของโลก