Game

กรรมการกีฬาเยอรมนีไม่นับ esports เป็นกีฬา

เยอรมันประกาศไม่นับ esports เป็นกีฬา เพราะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแต่อย่างใด แถมอาจมีผลทางลบต่อสุขภาพจากการติดเกม และหลายเกมก็ส่งเสริมความรุนแรง…

จีนหยุดอนุญาตเกมใหม่ในประเทศอย่างไม่มีกำหนด

จีนเลิกอนุมัติให้เกมใหม่ๆออกขายในประเทศอย่างเด็ดขาดแล้ว เหตุผลเพราะกังวลถึงเนื้อหาความรุนแรง และมองว่าเป็นการเสียเวลาของเด็กและเยาวชน

เกมจำลองแข่งรถ กลายเป็นมอเตอร์สปอร์ตจริงๆแล้วในเยอรมัน

เยอรมันรับ sim racing เป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตอย่างเป็นทางการแล้ว เพราะคล้ายการขับรถจริง แข่งขันกันได้ และก็ดูสนุก…