Machine Learning

NVIDIA จับมือ Volvo พัฒนาระบบรถไร้คนขับ

NVIDIA ร่วมมือกับบริษัทรถ Volvo, และบริษัท Zenuity ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาระบบช่วยขับขี่ ร่วมกันสร้างระบบรถไร้คนขับระดับ 4 โดยจะวางตลาดในปี 2021 หรืออีกราว 3 ปีข้างหน้า