รัฐบาลจีนจะตัดคะแนนประชาชนจากพฤติกรรม ภายในอีก 2 ปี

รัฐบาลจีนเตรียมให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นเสมือนเด็กนักเรียน โดยวจะให้คะแนนประชาชนเป็นรายบุคคล ถ้าคะแนนดีเช่นไม่ทำผิดระเบียบ ก็จะได้สวัสดิการมากขึ้น แต่ถ้าคะแนนต่ำก็จะถูกลดทอนสิทธิ...

Business People Standing in front of the Flag of China

รัฐบาลจีนเตรียมเล่นบทครูใหญ่ ให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นเสมือนเด็กนักเรียน โดยวางแผนงานจะเริ่มใช้ระบบให้คะแนนประชาชนเป็นรายบุคคล โดยเริ่มจากประชากรนครปักกิ่ง 22 ล้านคนก่อน

คะแนนที่ว่านี้ จะมาจากข้อมูลพฤติกรรมความประพฤติต่างๆ ถ้าคะแนนดีเช่นไม่ทำผิดระเบียบ แถมมีการบริจาคโลหิต ฯลฯ ก็จะได้สวัสดิการมากขึ้น แต่ถ้าคะแนนต่ำก็จะถูกลดทอนสิทธิต่างๆ

คะแนนนี้จะใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงานเช่นจากหน่วยงานจราจร จากตำรวจ ฯลฯ โดยจะเริ่มใช้ภายในปี 2020 นี้ และหลังจากนั้นถ้าได้ผลดีก็จะขยายไปใช้ทั่วจีนต่อไป

อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์หลายฝ่ายมองว่านี่อาจกลายเป้นเครื่องมือการเมือง ไว้ป้องกันการวิพากษ์วิจารณ์หรือคัดค้านนโยบายรัฐ หรือไว้โจมตีคนที่ประท้วงขัดขวางรัฐ จนกลายเป็นเครื่องมือแบบเผด็จการก็เป็นได้
ข่าวจาก
bloomberg.com/news/articles/2018-11-21/beijing-to-judge-every-resident-based-on-behavior-by-end-of-2020
ภาพจาก
paymentlawadvisor.com/2015/03/13/chinese-governments-announcement-to-open-bank-cards-network-market