ร้านในออสเตรเลียเพิ่มวงเงินจ่ายผ่านบัตรแบบ contactless ลดเสี่ยงติดเชื้อ

2 ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ในออสเตรเลียอย่าง Woolworths และ Coles ที่เพิ่มวงเงินการจ่ายแบบ contactless จากเดิม 100 ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็น 200 ดอลลาร์ เพราะการจ่ายแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น

หลายปีนี้การจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตแบบไม่ต้องหยิบบัตรมารูด (หรือไม่ต้องให้พนักงานนำไปรูด) และไม่ต้องเซ็น  โดยอาศัย   แค่อยู่ใกล้ๆเครื่องรับก็พอ  โดยอิงกับแอพในมือถือ ซึ่งเรียกว่า “contactless” นั้นเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆเพราะความสะดวก

 

… แต่ล่าสุดวิธีนี้เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นอีกมากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19  เพราะช่วยให้เราไม่ต้องหยิบบัตรออกมาส่งให้พนักงาน  ไม่ต้องหยิบปากกามาเซ็นบนใบเสร็จที่พนักงานหยิบมาให้ ฯลฯ

 

ล่าสุดหลายๆร้านจึงเน้นช่องทางนี้มากขึ้น  เช่น 2 ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ในออสเตรเลียอย่าง Woolworths และ Coles ที่เพิ่มวงเงินการจ่ายแบบ contactless จากเดิม 100 ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็น 200 ดอลลาร์

 

ซึ่งเดิมที่ต้องจำกัดวงเงินไว้  เพราะการจ่ายแบบนี้ไม่ต้องกดรหัสผ่าน  ไม่มีการยืนยันด้วยรหัส PIN อีกครั้ง  จึงต้องเผื่อจำกัดความเสียหาย

 

…อย่างไรก็ตาม  บางฝ่ายมองว่าการจ่ายแบบนี้ร้านค้าจะโดนหักค่าธรรมเนียมสูงกว่าทั่วไป  จึงอาจไม่เหมาะกับร้านเล็กๆ

 

 

ข่าวจาก
 itnews.com.au/news/woolworths-coles-to-raise-tap-and-go-limit-to-200-545959