ชาวจีนพบว่าหน้ากากอนามัย ทำให้ลำบากในกิจกรรมที่ต้องสแกนใบหน้า

ชาวจีนช่วงนี้ต้องใส่มาสค์ตลอด และพบความลำบากในหลายๆกิจวัตรประขำวันที่ต้องยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า เช่นการปลดล็อคหน้าจอมือถือ, ระบบสแกนใบหน้าตามสำนักงานต่างๆ, การสแกนใบหน้าชำระเงิน, ขึ้นรถขนส่งมวลชนต่างๆ, ...

ช่วงนี้ชาวจีนใส่หน้ากากอนามัยเกือบตลอดเวลานอกบ้านทุกวัน ทำให้เริ่มมีเสียงบ่นว่าพบความลำบากในหลายๆกิจวัตรประขำวันที่ต้องยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Face ID)

 

ตัวอย่างเช่นการปลดล็อคหน้าจอมือถือ, ระบบสแกนใบหน้าตามสำนักงานต่างๆ, การสแกนใบหน้าชำระเงิน, ขึ้นรถขนส่งมวลชนต่างๆ, ไปจนถึงที่สนามบิน

 

…หรือแม้แต่ดึงกระกาศชำระในห้องน้ำสาธารณะก็ต้องถูกแสกนใบหน้าเพื่อป้องกันคนๆเดียวดึงกระดาษใช้มากไป, ฯลฯ

 

นอกจากนั้นการติดต่อราชการแทบทุกอย่างในจีนก็ต้องแสกนใบหน้า และในบางโรงเรียนยังใช้ระบบจดจำใบหน้านักเรียนเพื่อควบคุมและให้คะแนนจิตพิสัยอีกด้วย

 

 ข่าวจาก
  qz.com/1796833/coronavirus-face-masks-foil-facial-recognition-cameras