บัตรเครดิตพนักงานยุคดิจิตัล องค์กรควบคุมได้ละเอียดยิบ

Stripe เปิดตัวบัตรเครดิตองค์กร ที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการจ่ายเงินของบัตรนั้นได้ เช่น จำกัดวงเงิน จำกัดประเภทการใช้จ่าย สั่งยกเลิกบัตร ฯลฯ

บริษัท Stripe ที่เชี่ยวชาญด้าน online payment ได้เปิดตัวบริการ “Stripe Issuing” รับทำบัตรเครดิตองค์กร

บัตรที่ว่านี้ก็คือการที่องค์กรบริษัททำบัตรให้พนักงานใช้ในหน้าที่ โดยองค์กรสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการจ่ายเงินของบัตรนั้นได้

การควบคุมที่ว่านี้ก็เช่น จำกัดวงเงิน จำกัดประเภทการใช้จ่าย สั่งยกเลิกบัตร ฯลฯ ซึ่งบัตรนี้จะเชื่อมต่อกับระบบ API ของ Stripe โดยเลือกได้ว่าจะมีหรือไม่มีบัตรแข็งจริงๆโดยมีระบบเก็บสถิติด้วย

บัตรเครดิตของ Stripe นี้สามารถใช้ได้ทั่วไป เพราะเข้ากับเครือข่าย Visa และ Mastercard ด้วย และยังเชื่อมโยงกับ Google Pay และ Apple Pay เผื่อใช้ออนไลน์ได้สะดวก โดยช่วงแรกนี้ยังมีแต่ในสหรัฐอเมริกาก่อน
ข่าวจาก
www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-26/stripe-starts-issuing-credit-cards