กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดคอร์สฟรี เรียนออนไลน์ 25 วิชา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดคอร์สฟรีเรียนออนไลน์ 8 หลักสูตร 25 หัวข้อวิชา เช่น เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ, หลักสูตร e-Commerce, กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์, บัญชีชี้ช่องรวย, งบการเงินสำหรับผู้บริหาร, และภาษาต่างๆ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดคอร์สฟรี เรียนออนไลน์ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจ ด้วย 8 หลักสูตร 25 หัวข้อวิชา ทั้งในรูปแบบ VDO, audio, ฯลฯ

ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ, หลักสูตร e-Commerce, กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์, บัญชีชี้ช่องรวย, งบการเงินสำหรับผู้บริหาร, ฯลฯ

 

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษาต่างๆที่มีประโยชน์กับการค้าระหว่างประเทศยุคนี้ เช่น พม่า เวียดนาม มลายู อีกด้วย

 


ใครสนใจก็ไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.dbdacademy.com