วิจัยใช้ Machine Learning จัดการพลังงานลม เพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 20%

ใช้ machine learning คาดการณ์พลังงานลมจากฟาร์ม ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่ม 20% เพราะปรับระบบสอดคล้องตามได้

บริษัท DeepMind ในเครือกูเกิล ประกาศผลการทดลองใช้ระบบ machine learning จัดการพลังงานลมจากฟาร์ม

เป้าหมายคือใช้คาดการณ์สภาพอากาศและกระแสลมที่แปรปรวน เพื่อปรับระบบให้สอดคล้องกันจนได้ประสิทธิภาพสูงสุด

งานนี้ต้องให้ machine learning เรียนรู้จากข้อมูลพยากรณ์อากาศ และข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ เพื่อหาความสัมพันธ์และเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า

…และสุดท้ายทำให้มูลค่าของพลังงานลมที่ได้จากฟาร์มเหล่านี้สูงขึ้นถึง 20%
ข่าวจาก
 deepmind.com/blog/machine-learning-can-boost-value-wind-energy