ศึก Digital Banking ทำธนาคารแข่งเดือด ลงทุนโฆษณาบนสื่อดิจิทัลมากขึ้น

เป็นประจำทุกปีที่ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ออกมาเผยถึง มูลค่าเม็ดเงินที่แบรนด์ต่างๆ ใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัล หลังทำการสำรวจร่วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) ซึ่งสะท้อนให้เห็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องของสื่อดิจิทัล

โดยในปี 2017 ตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลอยู่ที่ 12,402 ล้านบาท เติบโตจากที่คาดการณ์ไว้ 1,250 ล้านบาท ทำให้อัตราเติบโตจากปี 2559 กลายเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่คาดไว้ว่าจะเติบโต 18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ สืบเนื่องมาจากการแข่งขันที่ดุเดือดของกลุ่มธนาคาร ที่ต่างปรับตัวเข้าสู่การเป็น Digital Banking ประกอบกับความพยายามเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล หรือสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของรัฐบาล

ทำให้กลุ่มธนาคารขยับเข้ามาเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มธุรกิจที่ใช้งบโฆษณาบนสื่อดิจิทัลมากที่สุดในปีที่ผ่านมา จากอันดับ 6 ในปี 2016 ขณะที่อันดับ 1 และ 2 ยังคงเป็นกลุ่มยานยนต์และกลุ่มสื่อสาร

สำหรับปี 2018 คาดการณ์ว่าภาพรวมของเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลที่คาดการณ์ว่าจะสูงถึง 14,330 ล้านบาท โดยกลุ่มที่ใช้งบโฆษณากับสื่อดิจิทัลมากที่สุดใน 3 อันดับแรกจะยังคงอันดับเดิม ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ ที่น่าจะลงทุนถึง 1,500 ล้านบาท ขยับจาก 1,289 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มสื่อสาร 1,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,195 ล้านบาท และกลุ่มธนาคาร ซึ่งคาดว่าจะใช้เม็ดเงินสูงถึง 1,000 ล้านบาท จาก 847 ล้านบาทในปีก่อน

นอกจากนี้แล้ว Facebook ยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักที่แบรนด์เลือกใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยคาดว่าจะมีการใช้เม็ดเงินสูงถึง 4,600 ล้านบาท ตามมาด้วย Youtube ที่มีการใช้เม็ดเงินถึง 2,105 ล้านบาท และ Display ที่มีการใช้เม็ดเงิน 1,340 ล้านบาท โดยเครื่องมือที่แบรนด์ต่างๆ จะมุ่งทำ ได้แก่ Social Listening และ E-Commerce