จอดโดรนแบบใหม่ ใช้ตาข่ายดัก

ในเมื่อโดรนเป็นเครื่องบินไร้คนขับ ก็ไม่ต้องแคร์เรื่องลงจอดให้นิ่มนวล เช่นคลิปนี้ ที่แค่ใช้สายเกี่ยวชะลอ แล้วเหวี่ยงเข้าตาข่าย ดักกันให้หยุดกึกแบบหน้าหงาย แต่ไม่กระเทือนถึงขนาดเสียหาย เพราะใช้ตาข่ายความยืดหยุ่นสูงมาก

ในเมื่อโดรนเป็นเครื่องบินไร้คนขับ ก็ไม่ต้องแคร์เรื่องลงจอดให้นิ่มนวล
ตัวอย่างเช่นในงานวิจัยนี้ ลองมาดูคลิปการจอดแบบไม่ต้องมีลานบิน แค่ใช้ตาข่ายดักกันให้หยุดกึกแบบหน้าหงาย แต่ไม่กระเทือนถึงขนาดเสียหายแค่อย่างใด

 
ทั้งนี้เพราะใช้ตาข่ายความยืดหยุ่นสูงมาก และเป็นวิธีที่ปรับใช้ได้กับทั้งโดรนขนาดเล็ก และโดรนขนาดใหญ่ๆเกือบเท่าเครื่องบิน ที่ใช้กันอยู่ในกองทัพสหรัฐฯ
 
…งานนี้เป็นการวิจัยของหน่วยงาน DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), ซึ่งเป็นสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา