แท็กซี่ดูไบจะไร้คนขับและใช้พลังไฟฟ้า

กระทรวงคมนาคมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สั่งซื้อรถยนต์ใหม่ถึง 200 คัน ซึ่งเป็นทั้งรถยนต์พลังไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถไร้คนขับ "Autopilot" ไปในตัวด้วย

รถแท็กซี่ในดูไบ จะไฮเทคไปไหน ?!? …เมื่อล่าสุดกระทรวงคมนาคมสั่งซื้อรถยนต์ใหม่ถึง 200 คัน ซึ่งเป็นทั้งรถยนต์พลังไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถไร้คนขับ “Autopilot” ไปในตัวด้วย

รถที่ว่านี้คือรุ่น Tesla Model S และ Tesla Model X เพื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์ว่าภายในปี ค.ศ.2030 นั้น 25% ของรถยนต์ในเมืองจะเป็นรถแบบไร้คนขับ เริ่มจากรถแท็กซี่ของรัฐในนามบริษัท Dubai Taxi Corporation ก่อน

วิสัยทัศน์โครงการนี้ในอนาคต คือผู้โดยสารจะสามารถเลือกจุดหมายได้จากแผนที่บนกระจกด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (ภาพซ้อนที่อิงกับภาพจริงตรงหน้า) และสั่งการด้วยเสียงได้ด้วย

วันเดียวกับที่กระทรวงคมนาคมสั่งซื้อรถ Tesla 200 คันนี้ ทางบริษัทเทสลาก็เริ่มเปิดขายปลีกรถยนต์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย

Credit :
http://www.businessinsider.com/tesla-supply-200-self-driving-taxis-dubai-2017-2