Bitcoin

งานเลี้ยงเลิกรา ? หลายบริษัทเผ่นออกจากเงินคริปโตฯแล้ว

ค่าเงินคริปโตฯทุกสกุล เช่น บิทคอยน์ ฯลฯ ดิ่งลงต่อเนื่อง …และมีข่าวธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณทิ้งธุรกิจนี้กันพร้อมหน้า ทั้งฝั่งอเมริกา อังกฤษ และจีน