เพราะ Excel รับข้อมูลได้จำกัด – ทำอังกฤษบันทึกผู้ติด COVID ต่ำกว่าจริงเป็นหมื่นเคส

อังกฤษใช้โปรแกรม Excel ทำข้อมูลผู้ป่วย COVID-19 ตกหล่นไปนับหมื่นราย เพราะ Excel ใหม่ยังเก็บข้อมูลได้ไม่เกิน 1 ล้านแถว หรือบางแห่งใช้เวอร์ชั่นเก่า ก็เก็บได้ไม่เกิน 65,536 แถวเท่านั้น

กระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษหรือ PHE ตรวจพบความผิดพลาดของการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำให้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ตกหล่นไปราว 16,000 ราย, และข้อมูลผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ตกหล่นไปกว่า 5 หมื่นคน

 

ความผิดพลาดนี้ เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลทั้งหมดลงไปในโปรแกรม  Microsoft Excel ซึ่งปัจจุบันยังเก็บข้อมูลได้ไม่เกินประมาณ 1 ล้านแถว (1,048,576 แถว)

 

หรือยิ่งกว่านั้น บางแห่งก็ใช้เวอร์ชั่นเก่า ซึ่งเก็บได้ไม่เกิน 65,536 แถวเท่านั้น  โดยถ้าเปิดไฟล์ข้อมูลใหญ่กว่านั้น ไม่ว่าจากเอ๊กเซลใหม่ หรือที่เป็น CSV จากโปรแกรมอื่น แถวที่เกินก็จะถูกตัดทิ้งหมด  และส่วนนั้นเองคือส่วนที่ตกหล่นสูญหายไป

 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าต้องเก็บและรายงานข้อมูลจำนวนมากๆกว่า 5 – 6 หมื่นแถวขึ้นไป  ก็ควรไปใช้ระบบ database ฐานข้อมูล  ไม่ใช่ทำผ่านโปแแกรมคำนวณแบบ spreadsheet อย่าง Excel หรือ Google sheets

 

 

 ข่าวจาก
  theguardian.com/politics/2020/oct/05/how-excel-may-have-caused-loss-of-16000-covid-tests-in-england