ยุโรปคุมเข้มบริษัทไอทีใหญ่ไม่ให้ผูกขาด

EU ออกกฎใหม่มาคุมเข้มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Amazon, Apple, Facebook, Google, ฯลฯ เพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้ใช้งาน, ลูกค้า  คู่ค้า และคู่แข่งขันรายที่เล็กกว่า, ฯลฯ

สหภาพยุโรปออกกฎใหม่มาคุมเข้มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Amazon, Apple, Facebook, Google, ฯลฯ เพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้ใช้งาน, ลูกค้า  คู่ค้า และคู่แข่งขันรายที่เล็กกว่า

 

กฏหมายใหม่ 2 ฉบับนี้ชื่อ Digital Markets Act และ Digital Services Act  โดยฉบับแรกวางกรอบสิ่งที่บริษัทควรทำและไม่ควรทำไว้  เช่นต้องเปิดให้ลูกเค้าเข้าถึงและจัดการข้อมูลตัวเองได้, ไม่ปิดกั้นลูกค้าให้ใช้บริการของคู่แข่ง

 

และยังห้ามบริษัทใหญ่เหล่านี้ลำเอียงเข้าข้างลูกค้าหรือคู่ค้าบางรายเป็นพิเศษ  เช่นเข้าข้างบริษัทย่อยของตัวเองมากกว่ากว่าบริษัทอื่นๆ, และห้ามขัดขวางผู้ใช้ไม่ให้ลบแอพหรือยกเลิกสมาชิก เป็นต้น

 

นอกจากนั้นในบางสถานการณ์  ก็ต้องยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้าไปตรวจสอบได้ เช่นกรณีมีโพสต์ที่ผิดกฎหมาย  หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัย

 

… และที่สำคัญ  ตัวกฏหมายกำหนดโทษของการฝ่าฝืนไว้ว่าจะโดนโทษปรับสูง 10% ของรายได้ทั่วโลกด้วย

 

ฝ่ายยักษ์ใหญ่ไอทีต่างๆก็มีท่าทีต่อกฏหมายนี้ในทิศทางที่เห็นด้วย   แต่ขอให้คุมเข้มทุกรายเท่าๆกัน ไม่เลือกปฏิบัติแค่บางกรณีเท่านั้น

 

 

 ข่าวจาก
  bbc.com/news/technology-55318225