อัพรูปถ่ายทั่วไปให้กลายเป็น 3D Photo บนเฟสบุ้คได้แล้ว (ด้วยพลัง AI)

Facebook รองรับการอัพโหลดรูปปกติ แล้วใช้ระบบ AI ของเฟสบุ้ค แปลงให้เป็นรูป 3 มิติ ที่มีความลึกได้แล้ว ...ต่างจากเดิมที่ต้องใช้มือถือที่มีกล้องคู่ แล้วเลือกถ่ายแบบ portrait

เฟสบุ้ครองรับการลงรูปภาพ 3 มิติ (3D Photo) มาตั้งแต่ปี 2018  …นั่นคือเมื่อเลื่อนหน้าฟีดขึ้นลงแล้ว ก็จะเห็นการเปลี่ยนมุมมองทั้งฉากหลังและวัตถุ

 

แต่เดิมนั้น รูปที่อัพโหลด ต้องเป็นถ่ายแบบเก็บข้อมูลความลึก (portrait) ไว้แล้ว โดยต้องใช้มือถือที่มีกล้องคู่ด้วย

แต่ล่าสุด เราสามารถอัพโหลดรูปปกติ แล้วใช้ระบบ AI ของเฟสบุ้ค แปลงให้เป็นรูป 3 มิติ ที่มีความลึกได้  …ต่างจากเดิมที่ต้องใช้มือถือที่มีกล้องคู่ แล้วเลือกถ่ายแบบ portrait

 

ต่างจากเดิมที่ต้องใช้มือถือที่มีกล้องคู่ แล้วเลือกถ่ายแบบ portrait และต่อไป ทีมงานยังปรับระบบนี้ให้ใช้กับคลิปวิดีโอด้วย  โดยรองรับไปถึง AR และ VR ได้ด้วย

ช่วงแรกฟีเจอร์นี้จะทยอยใช้ได้กับ iPhone 7 หรือใหม่กว่า และมือถือ Android ในรุ่นใหม่ๆที่สมรรถนะค่อนข้างสูงขึ้นไป และจะทยอยเปิดให้เกือบทุกรุ่นใช้ได้ต่อไป โดยอาจจะไม่มีกล้องคู่ก็ได้

ข่าวจาก
 ai.facebook.com/blog/-powered-by-ai-turning-any-2d-photo-into-3d-using-convolutional-neural-nets
 techradar.com/how-to/facebook-3d-photo
 petapixel.com/2020/02/28/facebook-now-lets-you-turn-any-2d-photo-into-a-3d-image-using-ai