เฟสบุ้คเปิดตัวระบบ Drives ไว้รับบริจาคเสื้อผ้าอาหาร ฯลฯ ให้ผู้เดือดร้อน

Facebook เปิดตัวฟีเจอร์ "Drives" ไว้ระดมสิ่งของบริจาคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต แก่ผู้ขัดสนเดือดร้อนจากเหตุต่างๆ แต่ช่วงแรกนี้ยังเปิดใช้งานเฉพาะในสหรัฐอเมริกาก่อน

เฟสบุ้คเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในชื่อ “Drives” ไว้เป็นศูนย์กลางในการระดมสิ่งของบริจาค ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต เช่น อาหาร, เสื้อผ้า, ฯลฯ แก่ผู้ขัดสนเดือดร้อนจากเหตุต่างๆ

 

ระบบ Drive ใหม่นี้ เข้าได้ผ่านเมนู “Community Help” ในเฟสบุ้ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ แต่ช่วงแรกนี้ยังเปิดใช้งานเฉพาะในสหรัฐอเมริกาก่อน

เมื่อเข้าไปใน Community Help แล้วก็กด “Request or Offer Help”  แล้วกด “Create Drive” แล้วระบุรายการสิ่งของที่ต้องการ และระบุว่าจะนำไปช่วยใครกลุ่มไหน แล้วกดโพสต์ได้เลย

จากนั้นโพสต์ก็จะปรากฏทั้งในไทม์ไลน์ของผู้โพสต์เอง และปรากฏใน Community Help ด้วย พร้อมกับแถบเครื่องหมายแจ้งว่ามีการบริจาคสิ่งของครบตามเป้าแล้วหรือยัง

ข่าวจาก
  about.fb.com/news/2020/11/give-back-during-holidays-season-of-giving