Facebook Group เพิ่ม 3 เครื่องมือ 1 แหล่งความรู้ ให้แอดมินกลุ่มทั้งหลาย

เฟสบุ้คกรุ๊ป 4 ฟีเจอร์ใหม่ เน้นให้สิทธิและเครื่องมือต่างๆแก่แอดมินกลุ่ม จะได้ดูแลกรุ๊ปและโพสต์ต่างๆข้างในได้สะดวกยืดหยุ่นขึ้น

กลุ่มบนเฟสบุ้ค หรือ Facebook Group มีการเพิ่ม 4 ฟีเจอร์สำคัญ คือ

1. แม้จะตั้งค่าไว้ว่าต้องให้แอดมินอนุมัติโพสต์ก่อน แต่สมาชิกบางคน จะมีสิทธิโพสต์เนื้อหาลงกลุ่มได้ทันที ไม่ต้องรอแอดมินอนุมัติ โดยสิทธินี้แอดมินสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครบ้าง

2. เมื่อแอดมินจะลบโพสต์ใดๆ จะมีแสดง list กฎข้อห้ามต่างๆ เพื่อให้แอดมินเลือกระบุว่าโพสต์นั้นผิดกฎข้อใด จากนั้นก็แชร์เหตุผลการลบให้แอดมินคนอื่นคนอื่นรับรู้ด้วยกันได้

3. แอดมินกลุ่มใดก็ตาม สามารถส่งคำถาม หรือรายงานปัญหา ไปยังทีมงาน Facebook เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปน แยกออกจากการถาม support ทั่วๆไป

4. หน้าเว็บพิเศษ มีตัวอย่างและเทคนิคการดูแลกลุ่ม ไว้สำหรับแอดมินได้เรียนรู้

ในไทยเรานั้น นอกจากจะตั้งกลุ่มตามความสนใจร่วมกัน ก็ยังมีกลุ่มขายของใหญ่ๆอีกมากมาย ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็มีความเปิดกว้างและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ฉะนั้น 4 ฟีเจอร์ใหม่นี้น่าจะมีประโยชน์กับกลุ่มค้าๆขายๆเป็นพิเศษด้วย

 
ข่าวจาก
newsroom.fb.com/news/2018/05/new-tools-to-support-group-admins