เฟสบุ้คเปลี่ยนการเรียกระดับ Groups จาก Public, Closed, Secret เหลือแค่ Public กับ Private

เฟสบุ้คปรับเปลี่ยนระดับการเปิดเผยของกลุ่ม Groups ใหม่ เหลือแค่ Public กับ Private เท่านั้น

Facebook ปรับเปลี่ยนระดับการเปิดเผยของกลุ่ม Groups ใหม่ เหลือแค่ Public กับ Private เท่านั้น

 

ต่างจากเดิมที่แบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ…

 

– Public “กลุ่มเปิด” (ใครๆก็เสิร์ชเห็น และเข้าร่วมได้),

 

– Closed “กลุ่มปิด” (คนทั่วไปเห็นว่ามีกลุ่มนี้ แต่โพสต์และเมนต์ได้เฉพาะสมาชิก และจะเข้าได้ต้องกดขอให้แอดมินอนุมัติหรือเชิญก่อน),

 

– Secret “กลุ่มลับ” (ไม่มีใครเห็นนอกจากสมาชิก)

 

โดยในระบบใหม่นี้ Private ยังถูกแบ่งย่อยเป็น 2 แบบคือ Visible (Closed เดิม) และ Hidden (Secret เดิม)

 

แอดมินสามารถเปลี่ยนระดับของกลุ่มได้ 1 ครั้งต่อทุก 28 วัน คือเปลี่ยนไปมาบ่อยกว่านั้นไม่ได้ และสมาชิกทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนหากกลุ่มเปลี่ยนสถานะ

 

ช่วงหลังนี้ เฟสบุ้คผลักดันฟีเจอร์ Groups เป็นพิเศษ เพื่อให้มีการใช้สื่อสารกันในกลุ่มเล็กๆมากขึ้น โดยผู้บริหารประกาศทิศทางนี้ไว้ในงานสัมมนาใหญ่ F8 ของบริษัทเองครั้งล่าสุดด้วย


 ข่าวจาก
  newsroom.fb.com/news/2019/08/groups-privacy-settings