แอพแชท Messenger เพิ่มโหมดตั้งเวลาลบข้อความ – และแจ้งเตือนถ้าโดนแคปจอ

Facebook Messenger เพิ่มโหมดใหม่ ให้ตั้งเวลาลบข้อความไปเองอัตโนมัติ โดยเริ่มนับถอยหลังเมื่อผู้รับเห็นแล้ว ...และเพิ่มอีกฟีเจอร์คือแจ้งเตือนเมื่อมีการกดแคปหน้าจอแชท

แอพแชท  Messenger ของเฟสบุ้ค  เพิ่มโหมดใหม่ให้เลือกใช้  คือ “Vanish Mode” โดยเปิดใช้งานเฉพาะ Facebook Messenger และจะขยายไป Instagram ต่อ  ส่วน WhatsApp เพิ่งมีมาก่อนแล้ว

 

นั่นคือเราสามารถตั้งเวลาให้ข้อความที่เราเพิ่งพิมพ์คุยไปแชทนั้น  หายไปเองอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องลบ

 

“Vanish Mode” นี้เป็นแค่ทางเลือก  ถ้าใครอยากใช้  ก็ต้องไปเปิด โดยการปัดขึ้น  ส่วนการตั้งเวลานั้น  ตั้งไว้ครั้งเดียวก็มีผลกับทุกแชททุกข้อความได้

 

จากนั้นข้อความแชทที่เพิ่งพิมพ์ไปหลังจากนั้น จะถูกเริ่มนับถอยหลังเมื่อผู้รับเห็นแล้ว (ไม่ใช่หลังส่ง)

 

อีกฟีเจอร์ที่เพิ่มมา  คือการแจ้งเตือนเมื่อคู่สนทนา หรือคนอื่นในกลุ่มแชท ได้กดแคปหน้าจอแชทไว้ด้วย

 

 

 ข่าวจาก
  messengernews.fb.com/2020/11/12/swipe-up-discover-vanish-mode-for-messenger-and-instagram