FB บุกธุรกิจค้นหาช่างซ่อมบ้านและแม่บ้าน

เฟสบุ้คเพิ่มระบบค้นหาช่างซ่อมบ้านและแม่บ้าน โดยการจัดอันดับ, เรทติ้ง, และระบบรีวิวด้วย แต่ช่วงแรกยังบริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาก่อน...

Facebook ประกาศเพิ่ม “ตลาดกลาง” ค้นหาช่างซ่อมบ้านและแม่บ้าน มาเป็นหมวดใหม่ใน Marketplace เดิม โดยมีทั้งการจัดอันดับ, เรทติ้ง, และระบบรีวิวด้วย

ช่วงแรกนี้เลือกพื้นที่ให้บริการได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาก่อน โดยยังไม่มีกำหนดเปิดใช้ในประเทศอื่นๆ

ที่มาของการระบบใหม่นี้ ทีมงานเฟสบุ้คเผยว่า ได้มาจากการเก็บข้อมูลผู้ใช้เฟสบุ้คนับล้านที่โพสต์ถามหาช่างซ่อมแซมบ้าน, และหาแม่บ้านกันในโพสต์สาธารณะ หรือกลุ่มต่างๆ

ทีมงานเฟสบุ้คจึงไปร่วมมือกับบริษัทอื่นๆในสหรัฐที่ให้บริการแอพคล้ายๆกันนี้อยู่แล้ว คือ Handy, HomeAdvisor และ Porch
 ข่าวจาก
  newsroom.fb.com/news/2018/05/marketplace-services