คอร์สฟรี AI ขั้นสูงขึ้น – เรียนเขียน AI แยกภาพหมา-แมว

กูเกิลเปิดเรียนออนไลน์ฟรี AI machine learning ขั้นปฏิบัติ เช่นเขียนโปรแกรมแยกแยะภาพ และมีเนื้อหาเรื่องขั้นสูงเช่น convolutional neural networks (CNNs), ฯลฯ ...ต่อจากตัวแรกที่เปิดไป 3 เดือนก่อน

จากที่เราเคยเสนอข่าวกูเกิลเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีๆวิชา “Machine Learning” ในข่าว  digitalagemag.com/google-ai-machine-learning-course  ซึ่งเป็นวิชาแรก ของชุดวิชา AI ที่เคยจำกัดเฉพาะพนักงานเท่านั้น

..ล่าสุดกูเกิลเปิดคอร์สที่ 2 ของวิชานี้  ชื่อ “Machine Learning Practicum on Image Classification” ต่อเนื่องมาจากคอร์สแรก  ซึ่งคอร์สนี้ก็เคยเปิดให้พนักงานกูเกิลเรียนไปแล้วกว่า 1 หมื่นคนเช่นเดียวกัน

 

วิชาในนี้จะเน้นไปที่การใช้ machine learning ในทางปฏิบัติ  เช่นเขียนโปรแกรมแยกแยะภาพ   และมีเนื้อหาเรื่องขั้นสูงเช่น convolutional neural networks (CNNs), ฯลฯ

ฉะนั้นใครจะเรียนคอร์สนี้ ก็ต้องผ่านคอร์สแรกมาก่อน (ตามลิงค์ข่าวเดิมด้านบน ^ ) และมีควรความรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Python มาบ้างแล้ว

 

…ใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่  developers.google.com/machine-learning/practica/image-classification

 

 

ข่าวจาก

 blog.google/topics/machine-learning/introducing-machine-learning-practica