กูเกิลเปิดคอร์ส Machine Learning เรียนออนไลน์ฟรี 3 คอร์ส (ขั้นกลาง)

Google เปิดคอร์สต่อเนื่องชั้นสูงขึ้นมา โดยลงลึกไปในเรื่องต่างๆ เพิ่มมาอีก 3 หัวข้อ ...

ปีก่อนกูเกิลเปิดคอร์ส Machine Learning หลายคอร์ส ซึ่งเคยเปิดให้พนักงานเท่านั้น (รายละเอียดที่  digitalagemag.com/google-ai-machine-learning-course )

และล่าสุด กูเกิลเปิดคอร์สต่อเนื่องชั้นสูงขึ้นมา  โดยลงลึกไปในเรื่องต่างๆ เพิ่มมาอีก 3 หัวข้อ คือ …

– Clustering สอนเทคนิคการทำคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในศาสตร์ AI)

– Recommendation Systems สอนการใช้โมเดล Machine Learning สร้างระบบแนะนำเนื้อหาให้ผู้อ่านรายหนึ่งๆ  และระบบแนะนำเนื้อหาให้อ่านต่อจากเรื่องหนึ่งๆ

– Testing and Debugging สอนเทคนิคการทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในโมเดล Machine Learning

 

ข่าวจาก
blog.google/technology/ai/three-new-machine-learning-courses