มธบ. จับมือบริษัทไอที เปิดคอร์สฟรีโปรแกรมเมอร์ สอบผ่านมีงานทำ

ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับบริษัท Hatari Wireless ตั้งโครงการ “ Programmer Bootcamp #2 ” เปิดรับสมัครผู้สนใจ รับทุนเรียนฟรี เพื่อหา Programmer ที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับบริษัท Hatari Wireless ตั้งโครงการ “ Programmer Bootcamp #2 ” เปิดรับสมัครผู้สนใจ รับทุนเรียนฟรี เพื่อหา Programmer ที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร

โครงการนี้เปิดรับ 25 คน สมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 คุณสมบัติผู้สมัครคือจบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานในสายงาน Programmer และสามารถเข้าอบรมแบบ Full Time ในวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2562 (นาน 5 เดือน)ได้

ช่วง 3 เดือนแรก – อบรม ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หากผลการอบรมจาก 3 เดือนแรกผ่าน จะได้เข้าฝึกงานในช่วงที่ 2 โดยฝึกงาน ณ ไซต์งานจริง กับบริษัท Hatari Wireless เป็นเวลา 2 เดือน โดยสถานที่ฝึกงานมี 2 ที่ คือ ย่านพระราม 3 และย่านจตุจักร

ใครผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับ…

1.บริษัท Hatari Wireless ให้ทุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 100,000 บาท ฟรี โดยมีเงื่อนไขตามหมายเหตุ*A

2.เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้บรรจุเป็นพนักงานทดลองงานของบริษัท Hatari Wireless หรือบริษัทในเครือ ด้วยตำแหน่ง Programmer Analyst หรือ Software Engineer ที่เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 – 40,000 บาท (พิจารณาตามผลงานและทักษะ) และได้รับเงินสดตั้งต้นการทำงาน มูลค่ารวม 40,000 บาท*B

3. หากสามารถผลิตผลงานและพัฒนาทักษะได้ผ่านเกณฑ์ของช่วงทดลองงาน 4 เดือนจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ โดยจะรับการพิจารณาตำแหน่งงานและเงินเดือนจากผลงานและทักษะอีกครั้ง พร้อมกับได้รับสิทธิ์สวัสดิการทั้งหมดตามตำแหน่งพนักงานประจำของบริษัทฯ*C

แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การอบรม ผ่านเกณฑ์พนักงานทดลองงาน จนได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจำของ บริษัท Hatari Wireless หรือบริษัทในเครือจะต้องทำงานเพื่อชดใช้ทุนของโครงการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

 

 

ข่าวจาก

cite.dpu.ac.th/HWC_Bootcamp.html

ภาพจาก

 facebook.com/cite.dpu/photos/a.312550702430849/830626590623255