กรรมการกีฬาเยอรมนีไม่นับ esports เป็นกีฬา

เยอรมันประกาศไม่นับ esports เป็นกีฬา เพราะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแต่อย่างใด แถมอาจมีผลทางลบต่อสุขภาพจากการติดเกม และหลายเกมก็ส่งเสริมความรุนแรง...

คณะกรรมการโอลิมปิกเยอรมนี (German Olympic Sports Federation หรือ DOSB) ชี้ขาดว่าการแข่งขันเกมอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกกันว่า esports นั้น ไม่นับว่าเป็นกีฬา เพราะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแต่อย่างใด แถมอาจมีผลทางลบต่อสุขภาพจากการติดเกม และหลายเกมก็ส่งเสริมความรุนแรง

นอกจากนี้ DOSB ยังค้านมาตรการช่วยเหลือทางภาษีที่รัฐบาลเยอรมันนีให้กับองค์กร esports หลายแห่ง เพราะมองว่าวงการ esport นั้นมีกำไรและมีการตลาดรองรับอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว

ฝ่ายประธานสมาคม esports ของเยอรมนีก็ออกมาค้านการจัดประเภทครั้งนี้ โดยแย้งทาง DOSB ไม่เข้าใจ esports และยังทำลายโอกาสของเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้าถึงกีฬาได้หลากหลายขึ้น

 
 ข่าวจาก
  esportsobserver.com/dosb-esports-rejection