กูเกิลร่วมกับ รพ.ราชวิถี วิจัย AI วิเคราะห์ป้องกันเบาหวานขึ้นตา

กูเกิลประกาศความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี ใช้ ai วิเคราะห์ผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 4-5 ล้านคน หาความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (diabetic retinopathy) ที่อาจทำให้ตาบอดได้

ปีก่อนกูเกิลได้เปิดตัวโครงการวิจัยที่ใช้ AI อ่านภาพถ่ายนัยน์ตาเพื่อวิเคราะห์อาการเบาหวานขึ้นตา โดยจะทำวิจัยในประเทศไทยด้วย และล่าสุดกูเกิลประกาศความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถีแล้ว

งานนี้จะวิจัยทดลองกับผู้ป่วยในบางพื้นที่ ซึ่งประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 4-5 ล้านคน ซึ่งทุกคนมีความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (diabetic retinopathy) ที่อาจทำให้ตาบอดได้

“เบาหวานขึ้นตา” นี้สามารถป้องกันได้ถ้าตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ในไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แค่ราว 1,400 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ จึงไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมผู้ป่วยทั่วไทย ผู้ป่วยจึงมักจะตาบอดไปก่อนเข้าตรวจ

โครงการนี้จึงมุ่งใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ภาพถ่ายดวงตาและสร้างโมเดล machine learning เพื่อเรียนรู้รูปแบบ จนสามารถแยกแยะความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนี้ จะได้ป้องกันได้ทัน

ทั้งนี้โมเดล AI ของกูเกิลสามารถตรวจจับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้แม่นยำถึง 97% แม่นกว่ากว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ที่ 74%
 ภาพและข่าวจาก

  thailand.googleblog.com/2018/12/ai.html