เครื่องมือ Google Analytics รุ่นใหม่ – วัดผลเว็บและแอพด้วยกันในตัวเดียว

เวอร์ชั่นใหม่ของเครื่องมือ Google Analytics เพิ่มความสามารถให้ใช้วัดผลสถิติผู้ใช้เว็บ และผู้ใช้แอพ ไปด้วยกันในหน้าเดียว

กูเกิลออกเวอร์ชั่นใหม่ให้เครื่องมือ Google Analytics โดยเพิ่มความสามารถให้ใช้วัดผลสถิติผู้ใช้เว็บ และผู้ใช้แอพ ไปด้วยกันในหน้าเดียว ไม่แยกกันแบบที่ผ่านๆมา

 

Google Analytics เวอร์ชัน 4 นี้ เน้นไปที่ลูกค้า (customer-centric) แทนที่จะเน้นไปที่ตัวสื่ออย่างที่แล้วมา

 

และยังมีการแยกแยะผู้ใช้แต่ละคน โดยเจ้าของเว็บหรือเจ้าของแอพสามารถดูได้ว่าแต่ละรายพบผลิตภัณฑ์ของเราจากไหน และทำอะไรบนเว็บหรือแอพเราบ้าง  …และมีการปรับหน้า report ใหม่ให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ชัดขึ้น

นอกจากนั้น ยังมีการนำ ai machine learning มาใช้ เพื่อเลือกแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญๆ เช่น มีบางหน้าเว็บ หรือบางสินค้าได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นมาก, ประเมินรายได้จากลูกค้าแต่ละกลุ่ม, ฯลฯ

 

… ทั้งนี้ เจ้าของแอพหรือผู้ดูแลเว็บจะต้องตั้งค่า property เป็นแบบ App + Web ก่อน จึงจะใช้ระบบรวมแบบใหม่นี้ได้

 ข่าวจาก
  blog.google/products/marketingplatform/analytics/new_google_analytics